THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Verkiezingen voor de onderemingsraad

Wanneer moeten er verkiezingen worden georganiseerd, en wie mogen er in de ondernemingsraad? https://platform.vixyvideo.com/index.php/extwidget/preview/partner_id/400/uiconf_id/23452436/entry_id/0_4ykxfbyh/embed/iframe?

Geheimhouding voor de ondernemingsraad

Als lid van de ondernemingsraad krijg je soms te maken met geheimhouding die de bestuurder oplegt. Wat moet je dan doen?

Bestuur, toezicht en de ondernemingsraad

De ondernemingsraad en de raad van commissarissen houden - ieder vanuit hun eigen rol - toezicht op de organisatie. Wat betekent dit voor de relatie tussen het bestuur, de medezeggenschap en de toezichthouders?