THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Mag je als lid van de ondernemingsraad de vijf scholingsdagen per jaar ook opvoeren als verlofdagen?

Mag je als lid van de ondernemingsraad de vijf scholingsdagen per jaar ook opvoeren als verlofdagen, waarbij je die dagen gebruikt om jezelf over medezeggenschapsactualiteiten op de hoogte te stellen?

Wat kan de ondernemingsraad doen om proactief met een opleidingsplan aan de slag te gaan?

Er is geen officieel beleid geformuleerd over het opleidingsplan van de organisatie. Hoe kan de ondernemingsraad in een eerder stadium meegenomen worden in de processen rond deze plannen?

Wat moet er gebeuren als het aantal werknemers onder de vijftig zakt?

In het bedrijf zakt het aantal werknemers binnenkort onder de vijftig. Moet de ondernemingsraad dan worden omgezet naar een personeelsvertegenwoordiging?

Bestuurder wil ondernemingsraad geen financiële informatie geven. Wat nu?

De bestuurder wil de ondernemingsraad geen financiële cijfers geven en heeft daar geen goede reden voor. Het jaarverslag moeten de ondernemingsraad bij de Kamer van Koophandel kopen. Hoe dit aan te pakken?

Wat moet de ondernemingsraad doen als het niet eens is met arbo-maatregelen?

De centrale ondernemingsraad heeft ingestemd met een aantal overkoepelende Arbo-maatregelen op het gebied van het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. De ondernemingsraden en de preventiemedewerkers vinden ze zwaar voor het personeel en niet bijdragen aan het verhogen van veiligheid. Wat kan...

Een kandidaat wil zich aanmelden voor een or-lidmaatschap maar kan niet vergaderen op de vaste vergaderdag en -tijd en wordt daarom niet toegelaten tot de ondernemingsraad. Mag dat?

De Wet op de ondernemingsraden biedt geen grondslag om een kandidaat te weigeren omdat hij op een bepaalde dag niet kan vergaderen. Het is aan te bevelen om samen naar een ander vergadermoment te zoeken.

Moeten de vakbonden betrokken worden bij de oprichting van de ondernemingsraad?

Een bedrijf is sinds kort verplicht een ondernemingsraad te hebben. Werknemers hebben geen flauw idee of er werknemers zijn die lid zijn van een vakbond en welke dat dan wel is/zijn. Is men nu toch verplicht vakbonden bij de voorbereidingen te betrekken?

Is een vast contactpersoon bij de vakbond voor de ondernemingsraad noodzakelijk?

Bij de vorige onderneming waar ik in de ondernemingsraad zat, had de ondernemingsraad bij onze vakbond een vaste contactpersoon aan wie we advies konden vragen. De ondernemingsraad waar ik nu deel van uitmaak, heeft dat nog niet. Hoe kan ik dat regelen?

Is de ondernemingsraad verplicht gehoor te geven aan een oproep van de vakbond voorbeeldbrieven te laten tekenen door werknemers?

De vakbond vraagt de ondernemingsraad alle werknemers op te roepen om een voorbeeldbrief te ondertekenen en toe te zenden aan de werkgever. Mag dat?

Kan een ondernemingsraad de communicatie met de achterban inperken?

Kan een ondernemingsraad de communicatie met de achterban inperken en is dit strijdig met de bedoelingen van de WOR?

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5