THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Zelforganisatie

In zorgorganisaties is de ontwikkeling van zelforganisatie nogal omstreden. Eén ding is zeker, de ondernemingsraad is belangrijker dan ooit, mits zij in staat is om de ontwikkeling van zelforganisatie te stimuleren.

Zelfsturende teams

In de zorg- en welzijnssector schieten zelfsturende teams als paddenstoelen uit de grond. De professional staat centraal, waardoor deze de klant centraal kan stellen.

Laat je niet opjagen in de besluitvorming

We leven in een maatschappij waar alles snel moet gaan. Ook in de ondernemingsraad hebben we te maken met krappe deadlines en rigide tijdsverwachtingen van de bestuurder en van de achterban. Zorg ondanks de tijdsdruk dat de ondernemingsraad uitstraalt dat het alles onder controle heeft en in alle kalmte...

Geheimhouding voor de ondernemingsraad

Als lid van de ondernemingsraad krijg je soms te maken met geheimhouding die de bestuurder oplegt. Wat moet je dan doen?

Verdeelde bevoegdheden tussen de COR en de OR

Met instemming van de lokale ondernemingsraden van twee onderscheidenlijke bedrijfsvestigingen gaat de ondernemer over tot instelling van een COR. Eén dag na de instelling volgt de ondernemer met een adviesaanvraag aan de Centrale Ondernemingsraad over de sluiting van één vestiging en overheveling van...

Ondernemingsraadswerk is ook werk

Bij een centrum waar dans- en muziekopleidingen gegeven worden, werken bijna uitsluitend deeltijders. De ondernemingsraad vindt dat de bestaande vergoedingsregeling voor ondernemingsraadsleden niet in verhouding staat tot de werkelijke tijdsbesteding en vraagt de Bedrijfscommissie om bemiddeling en advies....

Toelichting artikel 14 WOR

Dat de ondernemingsraad zijn eigen werkwijze kan regelen, heeft het voordeel dat die werkwijze kan worden aangepast aan de bedrijfssituatie. De in het reglement vastgelegde werkwijze geeft bindende regels voor de huishoudelijke gang van zaken van de ondernemingsraad.

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3