THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Onderling beraad

Ondernemingsraadsleden en leden van zijn commissie hebben naast de vergadertijd het recht om hun werk gedurende een bepaald aantal uren per jaar te onderbreken voor onderling beraad met behoud van salaris. Onderling beraad vindt plaats buiten de vergaderingen om.

Ondernemingsraadsvergadering

In een ondernemingsraadvergadering wisselen ondernemingsraadsleden onderling ideeën uit, besluiten ze over interne ondernemingsraadsaangelegenheden en bepalen ze hun gezamenlijke standpunt ten aanzien van onderwerpen die ze in de overlegvergadering (OV) naar voren zullen brengen en de te volgen strategie...

OR mag zoveel vergaderen als (redelijkerwijs) nodig is

Een ondernemingsraad (OR) verschilt met de bestuurder van mening over de faciliteiten van de OR. De Bedrijfscommissie voor de Welzijnssector spreekt zich in haar advies van 20 april 1998 niet uit over de vraag hoeveel uren een OR jaarlijks precies mag besteden aan OR-werk. Dit hangt namelijk sterk af...

Een kandidaat wil zich aanmelden voor een or-lidmaatschap maar kan niet vergaderen op de vaste vergaderdag en -tijd en wordt daarom niet toegelaten tot de ondernemingsraad. Mag dat?

De Wet op de ondernemingsraden biedt geen grondslag om een kandidaat te weigeren omdat hij op een bepaalde dag niet kan vergaderen. Het is aan te bevelen om samen naar een ander vergadermoment te zoeken.

De bestuurder wil het vergaderrooster bepalen. Mag de bestuurder dat?

De bestuurder wil een flinke vinger in de pap door het vergaderrooster van de ondernemingsraad te bepalen, maar ondernemingsraad wil dat zelf uitmaken. Heeft hij recht van spreken?

Werken aan de vergadervaardigheden

Veel vergaderingen of bijeen komsten waar de ondernemingsraad bij aanwezig is, kunnen vaak effectiever en doelmatiger. Een OR die goed voorbereid aan een vergadering begint, kan echt tijdwinst boeken. Als je dus de vergadervaardigheden verbetert dan haal je meer uit de overleggen.