THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Samenwerking en communiceren met vakbonden

De ondernemingsraad en de vakbond kunnen elkaar soms in de weg zitten, maar toch hebben ze eigenlijk ieder een eigen rol. Als ieder zich aan zijn rol houdt dan vullen ze elkaar goed aan.

Moeten de vakbonden betrokken worden bij de oprichting van de ondernemingsraad?

Een bedrijf is sinds kort verplicht een ondernemingsraad te hebben. Werknemers hebben geen flauw idee of er werknemers zijn die lid zijn van een vakbond en welke dat dan wel is/zijn. Is men nu toch verplicht vakbonden bij de voorbereidingen te betrekken?

Is een vast contactpersoon bij de vakbond voor de ondernemingsraad noodzakelijk?

Bij de vorige onderneming waar ik in de ondernemingsraad zat, had de ondernemingsraad bij onze vakbond een vaste contactpersoon aan wie we advies konden vragen. De ondernemingsraad waar ik nu deel van uitmaak, heeft dat nog niet. Hoe kan ik dat regelen?

Vakbonden tegenover ondernemingsraad en ondernemer

Een ondernemer en een ondernemingsraad sluiten een akkoord over de gevolgen van komende reorganisaties. De vakbonden stellen dat dit akkoord in strijd is met de cao, maar vangen op 6 april 2016 bot bij de voorzieningenrechter te Rotterdam.

Is de ondernemingsraad verplicht gehoor te geven aan een oproep van de vakbond voorbeeldbrieven te laten tekenen door werknemers?

De vakbond vraagt de ondernemingsraad alle werknemers op te roepen om een voorbeeldbrief te ondertekenen en toe te zenden aan de werkgever. Mag dat?