THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Mag je als lid van de ondernemingsraad de vijf scholingsdagen per jaar ook opvoeren als verlofdagen?

Mag je als lid van de ondernemingsraad de vijf scholingsdagen per jaar ook opvoeren als verlofdagen, waarbij je die dagen gebruikt om jezelf over medezeggenschapsactualiteiten op de hoogte te stellen?

Een geschoolde ondernemingsraad komt verder

Ondernemingsraden die zich laten scholen hebben daar profijt van. Ook bestuurders profiteren daarvan. Maar ondernemingsraden maken slechts gedeeltelijk gebruik van het wettelijk scholingsrecht. De Sociaal Economische Raad (SER) helpt een goed scholingsplan op te stellen.

Scholing ondernemingsraad levert veel op

Zowel ondernemingsraden als bestuurders ervaren scholing als nuttig en effectief. Toch maakt driekwart van de ondernemingsraden slechts deels gebruik van het wettelijk scholingsrecht. De Sociaal Economische Raad (SER) bevordert de scholing van de leden van de ondernemingsraad met tools en certificat...

Ondernemingsraad en scholing

De voorzitters van de ondernemingsraad van een ondernemer hebben met FNV Formaat een scholingsovereenkomst gesloten op basis waarvan de ondernemingsraden een tweedaagse cursus volgden. Het voornemen de overeenkomst te sluiten is gemeld aan de bestuurder, met verzoek vóór bepaalde datum te reageren indien...

Scholing en vorming

Op de ondernemer berust ook het recht om ondernemingsraadleden en de leden van de vaste- en onderdeelcommissies van die raad een aantal werkdagen per jaar vrij te geven in verband met scholing dan wel vorming. De ondernemer is dus verplicht het salaris door te betalen gedurende de dagen dat de ondernemingsraadleden...

Stichting SCOOR

In de zomer van 2012 is door de Sociaal Economische Raad (SER) een stichting opgericht die de kwaliteit van de vorming en scholing van ondernemingsraadsleden gaat bewaken. De stichting gaat dit doen door opleidingen voor ondernemingsraden te certificeren. De naam van de stichting is Stichting Certificatie...

Scholing van de ondernemingsraad. Wie beslist?

Hoeveel zelfstandige beslissingsvrijheid heeft de ondernemingsraad over zijn scholing? De ondernemingsraad en de bestuurder verzoeken de Bedrijfscommissie Markt I gezamenlijk om bemiddeling. De ondernemingsraad kan in beginsel en binnen het redelijke zelf bepalen hoe de dagen voor scholing en vorming...

Scholingskamer

Voor de behandeling van vragen en geschillen met betrekking tot het scholingsrecht bestaat sinds 1 september 2013 een speciale procedure met verkorte behandeltermijnen. Hiertoe heeft de bedrijfscommissie een scholingskamer opgericht.

Kantonrechter stelt urenbudget ondernemingsraad vast

Hoeveel uur heeft de ondernemingsraad nodig om zijn medezeggenschapswerk te kunnen doen? De ondernemer en de ondernemingsraad komen niet tot overeenstemming. De ondernemingsraad verzoekt de kantonrechter om een urenbudget vast te stellen op basis van 6,1 fte. De kantonrechter hakt op 15 januari 2016...