THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
De ondernemingsraad als mediator

Er ontstaan soms conflicten tussen een werknemer en zijn werkgever. Het draait dan bijvoorbeeld over promotie, ontslag of arbeidsvoorwaarden. De werknemer klopt soms bij de ondernemingsraad aan. Wat doe je dan als ondernemingsraad?

Verzet ondernemingsraad tegen besluit stopzetting merk XS4ALL niet geslaagd

De ondernemingsraad van internetprovider XS4ALL verzet zich tegen het voornemen van het KPN-concern om het merknaam XS4ALL te schrappen. De ondernemingsraad stelt zowel een WOR-als een enquêteprocedure in bij de Ondernemingskamer. Op 23 december 2019 wijst de Ondernemingskamer in beide procedures de...

Vergoeding declaraties ondernemingsraad

Een advocatenkantoor vordert rechtstreeks betaling van een onderneming van de declaraties voor werkzaamheden, die het kantoor heeft verricht voor de ondernemingsraad van die onderneming. Het probleem is dat de ondernemingsraad is opgehouden te bestaan en geen leden meer heeft. Het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch...

Benoeming bestuurders moet ongedaan worden gemaakt

Een ondernemer heeft onvoldoende gemotiveerd waarom, na de fusie van stichtingen, beide bestuurders van die stichtingen in de nieuwe organisatie permanent aangesteld moeten blijven. Het besluit tot benoeming van de bestuurders moet worden ingetrokken, en de gevolgen moeten ongedaan worden gemaakt. Voor...

Gemeente mag niet ontvlechten

Een grote gemeente heeft het voorgenomen besluit tot ontvlechting van een aantal diensten en de ontvlechting van de personeels- en salarisadministratie ter advisering voorgelegd aan de ondernemingsraad. Het negatieve advies van de ondernemingsraad wordt echter in de wind geslagen. De ondernemingsraad...

De ondernemingsraad constateert dat er problemen zijn met pensioenbetalingen. Wat moet de ondernemingsraad doen?

Er zijn herhaaldelijk problemen met (te late) pensioenbetalingen. Kan de ondernemingsraad er wat aan doen?