THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Onderzoek van e-mailboxen ondernemingsraadsleden niet toegestaan

Naar aanleiding van de verspreiding in het openbaar van geheime conceptnotulen van een vergadering van de gemeente, wordt door de gemeente een onderzoek ingesteld. Het doel van het onderzoek is te achterhalen waar het ‘lek’ vandaan komt. Daarvoor worden, in strijd met eerdere afspraken en zonder kennisgeving,...

Spelregels tussen ondernemingsraad en bestuurder kunnen niet eenzijdig worden gewijzigd

Bij een bouwonderneming bestaan sinds een aantal jaren “Spelregels rond het lidmaatschap van de ondernemingsraad”. Hierin is bijvoorbeeld vastgelegd dat de voorzitter en de secretaris van de ondernemingsraad voor 50% vrijgemaakt zijn voor hun or-werkzaamheden. De bestuurder wil hierin eenzijdig wijzigen....

Non-verbale communicatie

Tijdens een overlegvergadering met de bestuurder kan een gesprek een andere wending krijgen. Als OR-leden even in verwarring zijn en eigenlijk onderling willen overleggen, maar een vergadering niet kunnen afbreken, moeten zij iets anders doen. Non-verbaal communiceren kan dan een oplossing zijn.

Over oogcontact aan de vergadertafel

Onze ogen zijn een belangrijk non-verbaal communicatiemiddel. Aan iemands pupilgrootte, knippersnelheid, oogopslag en blikrichting kun je aflezen wat hem of haar opwindt of emotioneert. In een overlegvergadering is oogcontact zeer belangrijk om non-verbaal informatie uit te wisselen.

Ondernemingsraad en conflicten

Spanningen en conflicten kunnen wanneer mensen samenwerken altijd ontstaan. Ook in de ondernemingsraad kunnen tegenstrijdige belangen zijn, die conflicten kunnen veroorzaken. Op zich is er niets mis met conflicten, als ze maar uiteindelijk constructief worden opgelost.

Overtuigend spreken 2.0

Barack Obama en Donald Trump zijn zeer verschillend in de manier hoe zij hun boodschap willen verkondigen. De stijl van Obama is vaak verbindend, terwijl Trump rauw en polariserend kan spreken. Toch spreekt beide stijlen mensen aan. Dat blijkt wel uit de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen.

Framing!

Een frame is een beeld dat in de communicatie wordt mee gecommuniceerd en een sterke structurerende betekenis en samenhang geeft. Zo is bijvoorbeeld een plofkip een bijzonder sterk frame, waarmee in één beeld alle dieronvriendelijkheid en ongewenste werkwijzen van de bio-industrie wordt gevangen. In...

Maak een rapport van jouw nieuwsbrief

Hoe kun je de lezer verleiden wel te lezen? Is je nieuwsbrief eigenlijk wel aantrekkelijk voor de achterban? Met behulp van tien aandachtspunten kun je de OR-nieuwsbrief beoordelen en een rapportcijfer geven. De onderdelen waar je niet scoort, zijn aandachtspunten voor verbetering. Dat moet er dan toe...

Spreken met stijl

In communicatie maakt het uit wat je zegt. Hetgene dat je zegt, moet zinnig zijn en er toe doen. Een goede boodschap is echter onvoldoende om echt gehoord te worden. Daarvoor maakt het dus uit hoe je iets zegt. We kunnen hierbij leren van bekende sprekers en van hun retorische hulpmiddelen. Deze blijken...

Cognitieve therapie, handig voor de ondernemingsraad

Verschillende technieken die cognitief therapeuten toepassen kunnen ook worden gebruikt door de OR tijdens gespreksvoeringen over problemen in de organisatie. Ze blijken nuttig om je eigen standpunt helder te krijgen, iets uit te leggen, of de bestuurder anders naar zaken te laten kijken.