THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Perikelen rond Ajax: de positie van de or

Johan Cruijff won een kort geding tegen Ajax en zijn medecommissarissen over de benoeming van nieuwe directieleden. Het Amsterdamse gerechtshof oordeelde op 7 februari 2012 in hoger beroep opnieuw in het voordeel van Cruijff. Volgens het Hof is hij onvoldoende in de gelegenheid gesteld invloed uit te...

Ondernemingsraad heeft een benoemingsrecht

De ondernemingsraad van NRC Media heeft een zogenoemde werknemerscommissaris benoemd. De ondernemingsraad beroept zich daarbij op de statuten van NRC Media waarin is bepaald dat de werknemers het recht hebben één van de zes commissarissen te benoemen. De nieuwe eigenaar van NRC Media heeft de benoeming...

Ondernemingsraad wint enquêteprocedure tegen Eneco

Bij Eneco speelden en spelen grote conflicten tussen de aandeelhouders, het bestuur, en de Raad van Commissarissen, en inmiddels ook de ondernemingsraad. De Raad van Commissarissen ontslaat de bestuurder. Dat wordt niet geaccepteerd door de ondernemingsraad, die een enquêteprocedure start. Een van de...

Eigenaren Organon moeten advies vragen aan Advisory Board

Tussen de Raad van Commissarissen, ondernemingsraad en vakorganisaties en Organon is een overeenkomst afgesloten waarin onder meer is afgesproken dat een Advisory Board wordt ingesteld die alternatieven onderzoekt voor een op handen zijnde sluiting van de researchafdeling in Nederland. Organon besluit...

Bestuur, toezicht en de ondernemingsraad

De ondernemingsraad en de raad van commissarissen houden - ieder vanuit hun eigen rol - toezicht op de organisatie. Wat betekent dit voor de relatie tussen het bestuur, de medezeggenschap en de toezichthouders?

Een type “Trump” als bestuurder?

De communicatiewereld is sinds de verkiezing van Trump tot president van de Verenigde Staten flink in verwarring. De media krijgt sinds het aantreden van Trump al vaak het verwijt van onbetrouwbaar, en waarheden wordt betwist. Wat moet je als OR doen wanneer je het type “Trump” als bestuurder hebt en...