THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Ontbinding afgewezen; eerst moet worden overlegd met vakbonden en or

Na een reorganisatie lukt het niet om een werknemer te herplaatsen. Het sociaal plan biedt geen ruimte voor gedwongen ontslag. Met een beroep op de redelijkheid en billijkheid verzoekt de werkgever de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter oordeelt dat het sociaal plan...

Aanstellingsbeleid niet gewijzigd door besluit

Het Politiekorps heeft een nieuwe Chef Operationele Zaken District 1 aangesteld zonder daarvoor toestemming aan de ondernemingsraad te vragen. De ondernemingsraad stelt dat er sprake is van een wijziging van het aanstellingsbeleid omdat met dit besluit de sollicitatie- en selectieprocedure is gewijzigd....