THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
OR-voorzitter raadpleegt op eigen houtje achterban

De voorzitter van de ondernemingsraad van een welzijnsorganisatie belegt een bijeenkomst voor de achterban. De bijeenkomst vindt plaats in werktijd en zonder voorafgaand overleg met de ondernemer. De ondernemer vindt dat dit gedrag niet in overeenstemming is met hetgeen in de Wet op de ondernemingsraden...

Kan een ondernemingsraad de communicatie met de achterban inperken?

Kan een ondernemingsraad de communicatie met de achterban inperken en is dit strijdig met de bedoelingen van de WOR?

Is de ondernemingsraad verplicht om een ontvangen adviesaanvraag direct in de organisatie te verspreiden?

Een adviesaanvraag is bestemd voor de ondernemingsraad en niet voor degenen die hij vertegenwoordigt. Het kan zijn dat de ondernemingsraad het vertegenwoordigen makkelijker vindt als de plannen algemeen bekend zijn, maar dan zal de ondernemingsraad toch de bestuurder moeten vragen om daarvoor te zor...

Wat moet de ondernemingsraad doen als het steeds wordt teruggefloten door de achterban?

De ondernemingsraad wordt nagenoeg elke keer op het matje geroepen of teruggefloten als er wordt gecommuniceerd met de achterban. Dit is erg vervelend omdat er steeds maar weer discussie moet worden gevoerd over de tekst van een kort verslag.

Mag de ondernemingsraad instemmen zonder achterban?

De ondernemingsraad heeft een instemmingsverzoek gekregen over het verruimen van de openingstijden van het bedrijf. De bestuurder heeft zijn argumenten daarvoor goed kunnen onderbouwen. De ondernemingsraad wil die instemming wel geven, maar is het nodig om dan eerst de achterban te raadplegen?

Ondernemingsraad moet informatie verstrekken aan achterban

Een werknemer van de Dienst Personele Ondersteuning van het ministerie van Justitie wil dat de ondernemingsraad zijn wettelijke verplichtingen nakomt. Verslagen van overlegvergaderingen en de agenda’s worden niet bekend gemaakt. Ook de inhoud van het or-reglement is niet bekend gemaakt. Na de or tevergeefs...

Mag de ondernemingsraad een achterbanlid benoemen?

Kan een ondernemingsraad niet-gekozen leden benoemen in de ondernemingsraad? Dat wil zeggen; wel ermee overleggen maar zonder stemrecht?

Heeft de ondernemingsraad antwoordplicht?

Mag een individuele werknemer en belanghebbende vragen stellen aan de ondernemingsraad en is de ondernemingsraad deze verplicht te beantwoorden?

Hoe gaat de ondernemingsraad om met ongefundeerde kritiek?

Als de achterban kritiek niet al te tactisch brengt, verlamt dat vele ondernemingsraadsleden. Dan gelooft de ondernemingsraad niet meer in zichzelf en belemmert dat hen om gedurfde keuzes te maken. Hoe kan de ondernemingsraad omgaan met de soms ongefundeerde kritiek van de achterban?

De achterbanbijeenkomst

Je kunt op veel verschillende manieren met de achterban communiceren. Dat is wel afhankelijk van de doel stelling. Een email sturen en een individueel gesprek wordt het meest gedaan, maar veel ondernemingsraden organiseren ook wel eens een achterbanbijeenkomst.

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2