THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Ondernemingskamer stelt wanbeleid vast

Een centrale cliëntenraad (CCR) van een zorginstelling voor verstandelijk gehandicaptenzorg heeft de Ondernemingskamer verzocht wanbeleid vast te stellen en een aantal definitieve voorzieningen op te leggen aan bestuurders, een commissaris te ontslaan en besluiten van het bestuur, en van de Raad van...

Op verzoek van pvt door OK getroffen maatregelen uiteindelijk weer ingetrokken

Bij een vastgoedonderneming is in 2008 op verzoek van de personeelsvertegenwoordiging om een onderzoek verzocht. De Ondernemingskamer heeft dat verzoek gehonoreerd en ook een aantal voorlopige maatregelen getroffen. Nadat het onderzoek is verricht, komt de Ondernemingskamer op 12 januari 2010 tot (deels)...

Ondernemingskamer wijst enquêteverzoek af

Bij de groene supermarkt Marqt ontstaat een conflict tussen de aandeelhouders. Eén van de aandeelhouders verzoekt de Ondernemingskamer onmiddellijke voorzieningen te treffen. Dat verzoek wordt op 6 december 2019 afgewezen.

Geen nieuwe feiten en omstandigheden

Tussen een ondernemingsraad en een ondernemer is overeengekomen dat de onderneming vooralsnog niet zal worden gesloten, maar dat gezocht zal worden naar een koper. De ondernemingsraad verwijt de ondernemer dat deze zich onvoldoende inspant, en dat er daarom sprake is van nieuwe feiten omstandigheden...

Wat doet de Ondernemingskamer?

De Ondernemingskamer (OK) is een gespecialiseerde afdeling van het Gerechtshof in Amsterdam. Naast het advies- en beroepsrecht van ondernemingsraden gaat de Ondernemingskamer over onder meer het enquêterecht, de zogenoemde structuurregeling (benoeming van commissarissen) en jaarrekeningprocedures.

Schending van de zorgplicht in het medezeggenschapstraject door bestuurder

Ondanks een negatief advies van de ondernemingsraad besluit de directie om een groot deel van het personeelsbestand te ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen. De ondernemingsraad stelt beroep in bij de Ondernemingskamer. De Ondernemingskamer oordeelt dat de bestuurder een onredelijk korte adviestermijn...

Besluit tot verplaatsing productie naar een andere fabriek kennelijk onredelijk

Binnen een wereldwijd concern wordt de papierproductie van een vestiging in Nijmegen naar de vestiging in België verplaatst vanwege exploitatieverliezen. De ondernemingsraad van de vestiging Nijmegen en de centrale ondernemingsraad gaan in beroep bij de Ondernemingskamer. De Ondernemingskamer oordeelt...

Het adviesrecht en opgeknipte besluitvorming

Na een negatief advies van de ondernemingsraad besluit de provincie om het onderdeel groenservice op te knippen. Het ene deel van de taken wordt overgeheveld naar andere onderdelen van de provincie. Het andere deel wordt ondergebracht in een afzonderlijke, later te verzelfstandigen organisatie. Kan de...

Besluit tot sluiting productielocatie kennelijk onredelijk

Een ondernemer besluit na een negatief advies van de ondernemingsraad toch tot sluiting van een productielocatie in Deventer. De ondernemingsraad gaat daartegen in beroep. De Ondernemingskamer oordeelt op 12 mei 2014 dat de klacht inzake de noodzaak van sluiting onvoldoende is gemotiveerd, het beroep...

Niet-ontvankelijk beroep bij de Ondernemingskamer

Een ondernemer besluit op 12 maart 2013, ondanks een negatief advies van de ondernemingsraad, tot stopzetting van een deel van de bedrijfsactiviteiten. Dit gaat gepaard met het ontslag van een aantal medewerkers. Eind mei 2013 herhaalt de bestuurder dat hij zal overgaan tot opzegging van de arbeidsovereenkomsten...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3