THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Verkoop van de onderneming

In dit artikel wordt het verkoopproces beschreven vanuit het perspectief van de ondernemingsraad van de onderneming die verkocht wordt. De ondernemingsraad van de kopende partij speelt vanzelfsprekend ook een rol. Waar dat van nadrukkelijk belang is, wordt in een apart kader aangegeven welke specifieke...

Besluit tot omzetting stichting in bv

Een stichting met activiteiten in de kinderopvang wil zich omzetten in een bv met de huidige directie als aandeelhouders. De Ondernemingskamer oordeelt op 10 november 2011 dat de noodzaak tot omzetting, alsmede de regeling van de gevolgen daarvan, onvoldoende duidelijk zijn. Het besluit is kennelijk...

Besluit tot wijziging vennootschapsstructuur niet adviesplichtig

Binnen een concern wordt de vennootschappelijke organisatie gewijzigd. De ondernemingsraad claimt adviesrecht en stelt een aantal voorwaarden aan het besluit. De Ondernemingskamer oordeelt op 20 februari 2013 dat het besluit niet tot de competentie van het bestuur dat gesprekspartner van de or is valt....

Omvorming rechtsvorm Holland Casino van stichting naar NV mag

De kansspelmarkt in Nederland is overzichtelijk met Holland Casino als enige legale aanbieder van casinospelen. Holland Casino is ooit ingesteld om gokverslaving te voorkomen en het illegale gokken in Nederland uit te bannen. Omdat het aanbieden van gokspelen niet wordt gezien als kerntaak van de overheid...

Besluit van aandeelhouders in grootmoedervennootschap adviesplichtig

Alle aandelen in een Nederlandse vennootschap houdt een Nederlandse holding. Alle aandelen in die Nederlandse holding houdt een Cypriotische holding. De aandelen in de Cypriotische holding houden twee aandeelhouders. Die twee aandeelhouders geven een adviesopdracht aan een externe deskundige inzake een...

Besluit tot beëindiging werkzaamheden onredelijk

Een ondernemingsraad adviseert negatief over het voornemen van een ondernemer de werkzaamheden van de onderneming te beëindigen. De ondernemer legt het advies naast zich neer, waarop de OR naar de Ondernemingskamer stapt. Deze oordeelt op 4 december 1997 dat de ondernemer zich onvoldoende heeft ingespannen...

Toelichting artikel 31e WOR

Volgens de memorie van toelichting wordt met dit artikel van de Wet op de ondernemingsraden beoogd bedrijven uit te zonderen waar de bestuurder tevens grootaandeelhouder is. Er worden echter in dit artikel veel meer ondernemingen uitgezonderd.

Toelichting artikel 31a WOR

Artikel 31a van de Wet op de ondernemingsraden handelt over de financieel-economische informatie. Ten minste tweemaal per jaar dient de ondernemer gegevens omtrent de werkzaamheden en de resultaten van de onderneming aan de ondernemingsraad te verstrekken (zie ook artikel 24, eerste lid). Die informatie...

Toelichting artikel 24 WOR

In ten minste twee overlegvergaderingen moet de algemene gang van zaken in de onderneming worden besproken. Artikel 31a bepaalt welke informatie mede ten behoeve van de bespreking van de algemene gang van zaken aan de ondernemingsraad moet worden verstrekt.

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2