THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Adviesrecht bij vermindering van cabinepersoneel?

Vliegmaatschappij KLM besluit op bepaalde intercontinentale vluchten één cabinebemanningslid minder in te zetten. De ondernemingsraad meent dat betreffende besluitvorming adviesplichtig is. KLM deelt dit standpunt niet en verweert zich met de overweging dat er geen sprake is van een “belangrijk” besluit...

Onderdeelcommissie stemt niet in met zomerroosters

Een luchtvaartmaatschappij wil nieuwe zomerroosters invoeren met betrekking tot de bagage-afhandelingsafdelingen. Door extra rust in losse uren in te roosteren verwacht de luchtvaartmaatschappij de efficiency te kunnen verhogen en kosten te besparen. Wel zal dit leiden tot twee extra werkdagen waarop...

Eis tot oprichting aparte or opnieuw afgewezen

Werknemers van een met sluiting bedreigd onderdeel van een groot bedrijf eisen oprichting van een aparte ondernemingsraad voor hun vestiging, die vervolgens mag adviseren over de toekomst van het bedrijf. In een in september 2011 gevoerd kort geding worden hun eisen afgewezen. Datzelfde gebeurt op 27...

Toelichting artikel 23c WOR

De ondernemingsraad kan in zijn reglement aan een onderdeelcommissie de bevoegdheid geven om overleg te voeren met degene die de leiding heeft over het betrokken onderdeel (artikel 15, derde lid).

Toelichting artikel 15 WOR

De wet onderscheidt drie soorten commissies. Het betreft hier vaste commissies (artikel 15, tweede lid), onderdeelcommissies (artikel 15, derde lid) en voorbereidingscommissies (artikel 15, vierde lid).

Ondernemingsraad mocht onderdeelscommissie ontbinden

Een vakbond en twee van de (voormalige) leden van een ontbonden onderdeelcommissie (OC) vorderen in kort geding, op straffe van een dwangsom, dat de ondernemingsraad de onderdeelcommissie zal herinstalleren. De voorzieningenrechter oordeelt dat waar een ondernemingsraad een onderdeelcommissie mag oprichten,...

Uitbreiding bevoegdheden onderdeelcommissie

In artikel 32 van de Wet op de ondernemingsraden is de mogelijkheid opgenomen om door middel van een ondernemingsovereenkomst bovenwettelijke afspraken te maken over bevoegdheden van de ondernemingsraad of commissies van de ondernemingsraad. Het is van belang dat de gemaakte afspraken duidelijk op schrift...