THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Het doel van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

De indieners van de wet vinden het grote verschil tussen werknemers in de civiele sector en ambtenaren niet wenselijk. De nieuwe wet Normalisering rechtspositie ambtenaren heeft deze verschillen zo veel mogelijk weggenomen. Uitgangspunt is dat de arbeidsverhoudingen bij de overheid uiteindelijk gelijk...

Wnra: consequenties voor de ondernemingsraad!

De wet Normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is per 1 januari 2020 in werking getreden. De wet is een belangrijkste stap in de overgang van de rechtspositie van ambtenaren naar ‘gewone’ werknemer. Welke impact heeft de wet voor de medezeggenschap?