THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Een artikel schrijven in tien stappen

Veel ondernemingsraadsleden hebben moeite om een stuk te schrijven. Ze zijn het immers niet gewend. Het volgende stappenplan kan van pas komen als je wilt schrijven.

De nieuwsbrief van de ondernemingsraad: de lezer centraal

In dit artikel staan tips om de nieuwsbrief van de ondernemingsraad aantrekkelijker te maken. De eerste tip is om je te verplaatsen in de lezer. Dat kun je bijvoorbeeld al doen door te kijken hoe je zelf eigenlijk nieuwsbrieven van de sportclub of huurdersvereniging leest.

Moet de ondernemingsraad de notulen openbaar maken voor het bedrijf?

De directie verlangt van onze ondernemingsraad dat wij de notulen openbaar maken voor het bedrijf. Kunnen wij dit afdoen met een door ons verstrekt verslag?