THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Het oprichten van een VGWM-commissie

Dit artikel is bedoeld voor VGWM-commissies die aan het begin van hun werkzaamheden staan en bevat een aantal stappen die de commissie moet zetten om het eigen werk op te zetten, namelijk:

Een milieubeleidsverklaring

Download hier het Word-document De directie van [ . . . naam bedrijf] ziet het als zijn plicht om op economisch verantwoorde wijze producten en diensten te leveren die voldoen aan de eisen en verwachtingen van de klant. Bovendien heeft [ . . . naam bedrijf] als doel om voortdurend zijn organisatie, de...

Toelichting artikel 28

Aan de ondernemingsraad wordt een stimulerende taak toegekend met betrekking tot de naleving van de in de onderneming geldende voorschriften (lid 1), de bevordering van het werkoverleg, het overdragen van bevoegdheden (lid 2), het tegengaan van discriminatie en het bevorderen van gelijke behandeling...