THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Bezwaar tegen medezeggenschapsstructuur slaagt niet

De medezeggenschapsstructuur bij het directoraat-generaal Belastingdienst wordt aangepast aan de nieuwe topstructuur. Er worden tien ondernemingsraden ingesteld, negen voor de primaire processen en één voor alle organisatieonderdelen die geen onderdeel uitmaken van het primaire proces. Een (voormalige)...

Ondernemingsraad niet ontvankelijk

Een ondernemingsraad gaat akkoord met een voorgenomen herfinanciering, op voorwaarde dat het (vrijwillig) structuurregime wordt ingevoerd, waarbij de ondernemingsraad een deel van de commissarissen mag voordragen. De invoering van het structuurregime loopt onverwacht vertraging op, waarna de ondernemingsraad...

Medezeggenschapstructuur na overname

Een groot postbedrijf is in 2011 gesplitst. In 2016 is het onderdeel dat zich toelegt op het pakketvervoer overgenomen door een Amerikaanse concurrent. In het kader van de integratie na de overname is de Centrale Ondernemingsraad (COR) advies gevraagd over de voorgenomen managing director structuur voor...

Hoge Raad: geen recht op vertegenwoordiging joint venture in de COR

Tussen de COR en TNT is in 2000 de afspraak gemaakt dat meerderheidsdeelnemingen van TNT opgenomen worden in de medezeggenschapstructuur van de COR. TNT houdt 51 procent van de aandelen in Cendris BSC. De overige 49 procent van de aandelen worden gehouden door Essent Retail Bedrijven BV. Op grond van...

Medezeggenschapsstructuur grote onderneming

De vakbonden wensen ontbinding van de ondernemingsraad, afschaffing van het kiesgroepenstelsel en nieuwe verkiezingen. Ook willen zij een wijziging van het reglement van de ondernemingsraad in die zin dat het zetelaantal van 17 naar 25 gaat en er dertig handtekeningen zijn vereist voor het indienen van...

OR kan geen beroep doen op voortbestaan

De ondernemingsraad van een busmaatschappij stelt dat na het verlies van de concessie aan een zusteronderneming hij is blijven voortbestaan. De kantonrechter te Utrecht komt in een uitspraak van 29 augustus 2012 tot de conclusie dat van afspraken (mede door de gewijzigde situatie) niet is gebleken. Ook...

Belanghebbende als bedoeld in artikel 36 WOR

De onderneming waarin de werknemer werkzaam is, stelt een medezeggenschapsorgaan in dat niet voldoet aan de Wet op de ondernemingsraden. De werknemer verzoekt de rechter te oordelen dat de onderneming dit alsnog doet. Op 31 augustus 2012 oordeelt de kantonrechter te Utrecht dat ook een individuele werknemer...

Medezeggenschapstructuren

Een van de grootste gemeenten in het land heeft in 2013 een nieuwe organisatiestructuur voorgesteld. Deze is, na een adviestraject met de Centrale Ondernemingsraad (COR), per 1 januari 2015 ingevoerd. In de nieuwe structuur is sprake van 36 resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE), onderverdeeld in...

OR te vroeg met bemiddeling

Een ondernemer is van plan een nieuwe medezeggenschapstructuur aan te passen. Daarbij wordt de centrale ondernemingsraad opgeheven en wordt in het vervolg gewerkt met een ondernemingsraad en zogenoemde medezeggenschapskamers die aan de ondernemingsraad adviseren. De ondernemingsraad van een bedrijfsonderdeel...

Herverdeling zetels GOR wijkt af van SER-voorbeeldreglement

Bij een bedrijf is een gemeenschappelijke ondernemingsraad ingesteld. In augustus 2017 heeft de ondernemingsraad het reglement herzien en wordt onder meer voortaan gekozen vanuit één kiesgroep. De werkgever is het hier niet mee eens, en heeft de zetels voor de ondernemingsraad herverdeeld. De samenstelling...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2