THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Hoofdkiesstelsels

Er bestaan verschillende hoofdkiesstelsels waaruit een ondernemingsraad een keuze dient te maken om de verkiezingen te houden. De ondernemingsraad moet in het reglement één van deze stelsels opnemen.

Verkiezingsstelsels

De ondernemingsraad kan de kandidaatstelling via een kiesgroepenstelsel of via het integrale stelsel laten verlopen. Dit dient de ondernemingsraad wel vast te leggen in het reglement.

Er is geen overleg over de kandidatenlijst vakbond voor de verkiezingen. Wat moet de ondernemingsraad doen?

Artikel 9 van de Wet op de ondernemingsraden schrijft voor dat vakbonden voor het indienen van een kandidatenlijst voor verkiezingen van de OR overleg moeten voeren met hun leden in de onderneming. Dat blijkt bij ons niet gebeurd te zijn. Wat kan of moet de ondernemingsraad daaraan doen?

Wie stelt de volgorde van de kieslijst vast?

De ondernemingsraad werkt met een lijstenstelsel. De ondernemingsraad vraagt zich af of de volgorde op de vakbondslijst bepaald wordt door de vakbond (bedrijfsledengroep) of door de ondernemingsraad.