THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Omgaan met klachten van de achterban

Regelmatig worden ondernemingsraadsleden aangesproken en vaak worden er e-mailtjes op ze afgevuurd, waarin vooral gewaarschuwd wordt voor wat er allemaal mis is of mis kan gaan. Pakt de ondernemingsraad alle problemen of klachten op, of geven de ondernemingsraadsleden aan dat de ondernemingsraad geen...

Toelichting artikel 27 lid 1j

Het klachtrecht is de laatste jaren in het nieuws geweest in verband met opgestelde klokkenluidersregelingen. Inmiddels is de wet gewijzigd en valt het opstellen van een klokkenluidersregeling ook onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad.