THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Verkiezingsstelsels

De ondernemingsraad kan de kandidaatstelling via een kiesgroepenstelsel of via het integrale stelsel laten verlopen. Dit dient de ondernemingsraad wel vast te leggen in het reglement.

Er is geen overleg over de kandidatenlijst vakbond voor de verkiezingen. Wat moet de ondernemingsraad doen?

Artikel 9 van de Wet op de ondernemingsraden schrijft voor dat vakbonden voor het indienen van een kandidatenlijst voor verkiezingen van de OR overleg moeten voeren met hun leden in de onderneming. Dat blijkt bij ons niet gebeurd te zijn. Wat kan of moet de ondernemingsraad daaraan doen?

Toelichting artikel 9 WOR

Artikel 9 regelt de gang van zaken bij de verkiezing van de ondernemingsraad. De verkiezingen dienen schriftelijk en bij geheime stemming plaats te vinden. De wet gaat uit van verkiezingen middels kandidatenlijsten. Het is vanzelfsprekend ook mogelijk dat een individuele werknemer zich kandidaat stelt...

Er melden zich (te) nieuwe kandidaten aan voor de verkiezingen. Mogen ze toch op de kieslijst?

Er komen verkiezingen aan voor de ondernemingsraad. Er melden zich alleen nieuwe kandidaten aan die nog niet lang genoeg bij het bedrijf werken volgens het verkiezingsreglement. Wat zijn de mogelijkheden?

Wie stelt de volgorde van de kieslijst vast?

De ondernemingsraad werkt met een lijstenstelsel. De ondernemingsraad vraagt zich af of de volgorde op de vakbondslijst bepaald wordt door de vakbond (bedrijfsledengroep) of door de ondernemingsraad.