THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Vervangende toestemming voor sluiten dienstverleningsovereenkomst

Het bevoegd gezag van een stichting stuurt 54 scholen aan. Alle scholen maken gebruik van een glasvezelnetwerk. Het glasvezelnetwerk is eigendom van een extern bedrijf (bedrijf X). Het bevoegd gezag heeft een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met bedrijf X. Deze dienstverleningsovereenkomst eindigt...

Spoedprocedures

Het voeren van een (bodem)procedure kan enige tijd in beslag nemen. Zo duurt een procedure bij de kantonrechter gemiddeld zo’n vijf maanden. Na een procedure bij de kantonrechter kan vervolgens nog hoger beroep worden ingesteld. Een procedure bij de Ondernemingskamer neemt veelal een half jaar in beslag...

De ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan op verschillende manieren tot een einde komen. De werknemer kan de arbeidsovereenkomst opzeggen of de werkgever en de werknemer kunnen samen overeenkomen dat de arbeidsovereenkomst eindigt door het opstellen van een beëindigingsovereenkomst. Een andere...

Termijnoverschrijding artikel 36 lid 4 WOR

Een werkgever wenst een pensioenregeling te wijzigen en vraagt de ondernemingsraad toestemming hiervoor. De or verleent de toestemming niet, waarop de werkgever de Bedrijfscommissie voor Vervoer en Logistiek om bemiddeling en advies vraagt. Hierna verzoekt hij de kantonrechter te Rotterdam om vervangende...

Nietigheid besluit

Een besluit over een onderwerp dat onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad valt, genomen zonder de instemming van de ondernemingsraad, of zonder vervangende toestemming van de kantonrechter of het Gerechtshof, is nietig. De ondernemingsraad moet zich dan wel binnen een maand op de nietigheid...

Geen vervangende toestemming voor wijziging beloningssysteem

Een ondernemingsraad stemt niet in met de voorgestelde wijziging van het variabele beloningssysteem. Daarom verzoekt de ondernemer de kantonrechter om vervangende toestemming te geven. De kantonrechter te Amsterdam wijst dit verzoek af. De wijziging betekent namelijk een verslechtering van arbeidsvoorwaarden....

Ondernemer niet ontvankelijk in verzoek plaatsvervangende toestemming

Een ondernemer verzoekt de kantonrechter om plaatsvervangende toestemming voor wijziging van het rechtspositiereglement dat is overeengekomen met de ondernemingsraad. De kantonrechter Utrecht oordeelt op 12 februari 2016 dat het hier niet gaat om een instemmingsplichtige aangelegenheid, en dat de ondernemer...

Vervangende toestemming wijziging dienstrooster

De ondernemingsraad stemt niet in met een wijziging van het dienstrooster. Daarop verzoekt de ondernemer aan de kantonrechter om vervangende toestemming te verlenen en met succes. De kantonrechter is van mening dat de ondernemer zwaarwegende bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische belangen heeft...

Verzoek tot naleving van de WOR

Artikel 36 WOR beschrijft hoe een belanghebbende, de ondernemer of de ondernemingsraad naleving van de Wet op de ondernemingsraden bij de kantonrechter kunnen verzoeken.

Toelichting artikel 26 WOR

Op grond van artikel 26 kan de ondernemingsraad bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam beroep instellen.

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3