THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Weigering kandidatuur door ondernemingsraad

Een ondernemingsraad verlangt van de kandidaten voor de OR-verkiezing dat zij verklaren beschikbaar te zijn voor de gehele duur van de zittingstermijn. Twee werknemers kunnen dit niet verklaren, omdat zij vanwege hun leeftijd eerder hun werkzaamheden bij de onderneming zullen beëindigen. Zij vragen in...

Een kandidaat wil zich aanmelden voor een or-lidmaatschap maar kan niet vergaderen op de vaste vergaderdag en -tijd en wordt daarom niet toegelaten tot de ondernemingsraad. Mag dat?

De Wet op de ondernemingsraden biedt geen grondslag om een kandidaat te weigeren omdat hij op een bepaalde dag niet kan vergaderen. Het is aan te bevelen om samen naar een ander vergadermoment te zoeken.

Toelichting artikel 10 WOR

Het reglement van de ondernemingsraad moet de kandidaatstelling, de inrichting van de verkiezingen, de vaststelling van de uitslag daarvan en de wijze waarop tussentijdse vacatures in de ondernemingsraad zullen worden vervuld, nader regelen.

Ondernemingsraad mocht kandidaat voor tussentijdse vacature weigeren

Binnen een onderneming geldt een kiesgroepenstelsel. Na de laatste verkiezingen in maart 2018 zijn er twee zetels onbezet. Het reglement bevat een regeling voor de vervulling van tussentijdse vacatures. Bepaald is dat de ondernemingsraad (mits er geen reservekandidaten zijn) een geïnteresseerd personeelslid...

Hoe kan bezwaar worden gemaakt tegen kandidaten?

In het reglement van de ondernemingsraad staat dat bij de verkiezingen de achterban binnen een bepaalde termijn bezwaar kan maken tegen voorgestelde kandidaten. Mag dat en klopt een dergelijke bepaling en hoe moeten die worden geduid?

Kandidaatstelling te laat ingediend?

Een werknemer doet twee dagen voor het verstrijken van de termijn een brief op de post, waarin hij zich kandidaat stelt voor de verkiezingen van de ondernemingsraad. Volgens de verkiezingscommissie is de brief na het verstrijken van de termijn ontvangen. De kandidaatstelling wordt niet aanvaard. Het...