THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
E-learning verhoogt de kwaliteit van de ondernemingsraad

E-learning begint ingeburgerd te raken. Maken ondernemingsraden er ook voldoende gebruik van om hun kennis en kunde verder bij te spijkeren? Zeker in Engelstalige landen is e-learning een ingeburgerde manier van leren. Kijk maar eens naar het aanbod op bijvoorbeeld Udemy.com of de e-learnings van universiteiten....

Digitaal communiceren

Voordat je meteen denkt aan het gebruik van digitale communicatiemiddelen is het verstandig om eerst stil te staan bij het doel. Wat wil je precies communiceren en naar welke doelgroep?

Sociale media!

Sociale media is een mooi communicatiemiddel om participatie van medewerkers te vergroten en kunnen een bijdrage geven aan vernieuwing van medezeggenschap. Toekomstvoorspellers denken dat we nog maar aan het begin staan van de digitale revolutie. Denkt de ondernemingsraad daar ook zo over?

Vergaderen 3.0

Ondernemingsraadsleden krijgen het steeds drukker en hebben minder tijd. Belangrijk is het besef dat je als ondernemingsraad niet achter kunt blijven en alle moderne technieken en middelen moet gaan inzetten om je doelen te bereiken. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van slimme digitale hul...

De bestuurder wil een paar aanpassingen doen in de bestaande gedragscode voor het gebruik van internet en e-mail. Moet hij daarvoor instemming aan de ondernemingsraad vragen?

Een dergelijke in te voeren regeling zal al snel bepalingen bevatten die verband houden met de privacybescherming van medewerkers.