THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Verzoek oprichting OR/PVT (voorbeeldbrief)

Download hier het Word-document Betreft: oprichting OR/PVT* Geachte directeur {geslacht, titel, achternaam}, beste {voornaam}, Al langer is in de Wet op de Ondernemingsraden geregeld dat een onderneming/instelling* met meer dan 50 medewerkers een ondernemingsraad dient te hebben. Ook kan men vrijwillig...

Wat moet er gebeuren als het aantal werknemers onder de vijftig zakt?

In het bedrijf zakt het aantal werknemers binnenkort onder de vijftig. Moet de ondernemingsraad dan worden omgezet naar een personeelsvertegenwoordiging?

Nevenverzoek tot instellen ondernemingsraad afgewezen

De kantonrechter Dordrecht heeft de arbeidsovereenkomst van een werknemer ontbonden wegens een verstoorde arbeidsverhouding (g-grond). De reden is dat de werknemer zich niet kan of wil aanpassen aan de nieuwe structuur en werkwijze van de werkgever na een jarenlang dienstverband. Zijn nevenverzoek tot...

Personeelsvertegenwoordiging 10-min onderneming

In ondernemingen met minder dan vijftig werknemers is de ondernemer niet verplicht een ondernemingsraad in te stellen. Werknemers kunnen de ondernemer hiertoe ook niet verplichten door een verzoek in te dienen. Ondernemers kunnen wel vrijwillig een personeelsvertegenwoordiging oprichten.

Toelichting artikel 36a WOR

Artikel 36a betreft de nakoming van het bepaalde in artikel 35b. In artikel 35b wordt aan de ondernemer die een onderneming in stand houdt met tussen de tien en vijftig werknemers de verplichting opgelegd met die werknemers overleg te voeren.

Instelling rijks-OR toegestaan, maar zetelverdeling niet representatief

De Staat der Nederlanden wil overgaan tot instelling van een rijksbrede ondernemingsraad. De ondernemingsraden van het ministerie van V&J tekenen bezwaar aan, onder meer vanwege de zetelverdeling. Het Gerechtshof Den Haag wijst de bezwaren tegen de instelling zelf op 16 januari 2016 af, maar geeft de...

Niet altijd een ondernemingsraad

Een stichting verzoekt de Sociaal Economische Raad (SER) om ontheffing van haar verplichting een ondernemingsraad in te stellen. De SER beslist op 6 mei 1998 dat van de verplichting tot instelling van een ondernemingsraad ontheffing kan worden verleend, als werknemers op andere manieren voldoende bescherming...

Bijzondere omstandigheden?

Een Stichting die een instelling voor verstandelijk gehandicapten in stand houdt verzoekt de Sociaal-Economische Raad (SER) ontheffing van de verplichting een ondernemingsraad in te stellen. Onder aanvoering van werknemer S. maakt een aantal personeelsleden hiertegen bezwaar. In eerste instantie wijst...

Opheffing vrijwillig ingestelde ondernemingsraad tegengehouden

Een ondernemer wil de vrijwillig ingestelde ondernemingsraad niet toestaan na afloop van de zittingstermijn nieuwe verkiezingen uit te laten schrijven. Hij wil de ondernemingsraad namelijk opheffen en een personeelsvertegenwoordiging instellen. De ondernemingsraad is het hiermee niet eens en is een (bodem)procedure...

Belanghebbende als bedoeld in artikel 36 WOR

De onderneming waarin de werknemer werkzaam is, stelt een medezeggenschapsorgaan in dat niet voldoet aan de Wet op de ondernemingsraden. De werknemer verzoekt de rechter te oordelen dat de onderneming dit alsnog doet. Op 31 augustus 2012 oordeelt de kantonrechter te Utrecht dat ook een individuele werknemer...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3
  • 4