THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Onderdeelcommissie, ondernemingsraad, centrale ondernemingsraad, wat stel je in?

Maakt het uit of je een ondernemingsraad met daar onder onderdeelcommissies instelt of een centrale ondernemingsraad (COR) met daaronder ondernemingsraden? En zo ja, wat is dan het verschil? Is een COR de overtreffende trap van een ondernemingsraad? Wat zijn de verschillen, en zijn er richtlijnen voor...

De centrale ondernemingsraad

De centrale ondernemingsraad (COR) kan geschikt zijn voor de situatie waarin een ondernemer meerdere ondernemingen in stand houdt, waarvan in minimaal twee ondernemingen een ondernemingsraad is ingesteld. De WOR (artikel 33 lid 1) stelt dat de ondernemer daartoe kan besluiten als dat “bevorderlijk is...

De groepsondernemingsraad (GOR)

De groepsondernemingsraad (GOR) kan geschikt zijn voor de situatie waarin een ondernemer meerdere ondernemingen in stand houdt, waarvan een aantal gemeenschappelijke kenmerken vertonen. Of, liever gezegd, als voor een aantal van de ondernemingen beleid wordt gemaakt dat uitsluitend voor die groep ondernemingen...

Instelling en zetelverdeling centrale ondernemingsraad

Een gemeente kent zes ondernemingsraden en wil een centrale ondernemingsraad (COR) instellen. In de COR krijgt iedere ondernemingsraad één zetel. Dit terwijl een van de betrokken ondernemingen meer personeelsleden kent dan de andere vijf ondernemingen samen. Het Gerechtshof Den Bosch oordeelt op 16 juli...

Instelling COR mag, maar samenstelling moet worden aangepast

Een ondernemingsraad verzet zich tegen instelling van een Centrale Ondernemingsraad (COR), en ook tegen de in zijn ogen scheve samenstelling van de COR. De kantonrechter Oost-Brabant staat op 1 september 2014 de instelling van de COR toe, maar geeft de ondernemingsraad gelijk op het punt van de same...

Instelling gemeenschappelijke ondernemingsraad het meest bevorderlijk voor de juiste toepassing van de WOR

Een drietal ondernemingsraden, alsmede één personeelsvertegenwoordiging van de Nederlandse tak van een internationale onderneming die zich bezighoudt met de vervaardiging van en de handel in hulpmiddelen gebruikt bij de winning van olie en gas, heeft zich aanvankelijk tot de Bedrijfscommissie Markt I...

Ondernemingsraad te vroeg met bemiddeling

Een ondernemer is van plan een nieuwe medezeggenschapstructuur aan te passen. Daarbij wordt de centrale ondernemingsraad opgeheven en wordt in het vervolg gewerkt met een ondernemingsraad en zogenoemde medezeggenschapskamers die aan de ondernemingsraad adviseren. De ondernemingsraad van een bedrijfsonderdeel...

Belanghebbende in de zin van artikel 36 WOR?

Een werknemer was lid van de ondernemingsraad van een onderneming. De onderneming (B. B.V.) heeft zijn bedrijfsactiviteiten per 1 februari 2016 feitelijk beëindigd, maar betaalt de werknemer wel zijn salaris door. De onderneming maakt deel uit van een groep ondernemingen (B. c.s.). De werknemer verzoekt...

Ondernemers moeten gemeenschappelijke OR instellen

De personeelsvertegenwoordiging van een organisatie wil dat er een gemeenschappelijke ondernemingsraad wordt ingesteld in plaats van per onderdeel een afzonderlijke personeelsvertegenwoordiging. De ondernemer ziet daar echter niets in maar is wel bereid een vrijwillige ondernemingsraad in te stellen....