THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Hoe om te gaan met personeel bij fusie en overname?

Welke personele gevolgen kunnen bij besluiten tot fusie of overname aan de orde zijn? En waar dient de ondernemingsraad op te letten?

Vormen van fusies en overnames

Het aantal fusies neemt toe. De ondernemingsraad heeft adviesrecht over voorgenomen besluiten van ingrijpende besluiten zoals een fusie. Welke soorten fusies moeten we onderscheiden en wat zijn de diverse gevolgen?

Gefaseerd reorganiseren

Als een onderneming wil reorganiseren, heeft de ondernemingsraad adviesrecht. Maar wat te doen als het besluit van de bestuurder stukje bij beetje genomen wordt?

Vordering ondernemingsraad om werknemers vrij te stellen met behoud van loon toegewezen

Een werkgever is een terminal operator en werkt met drie volcontinue diensten. Zij zal de exploitatie van haar activiteiten per 31 maart 2020 volledig staken. Tussen de werkgever en de vakbond heeft overleg plaatsgevonden over een sociaal plan, maar de partijen zijn nog niet tot overeenstemming gekomen....

Wat moet de ondernemingsraad doen als de productie naar het buitenland verdwijnt?

Er zijn plannen om de productie van het bedrijf naar het buitenland te verplaatsen. Kan dat zo maar?

Besluit tot geringe organisatiewijziging onredelijk

Binnen de Amsterdamse vestiging van een internationale onderneming wordt advies gevraagd ter zake van het voorgenomen besluit om een tweetal functies binnen een subafdeling te laten vervallen en de bijbehorende taken op te laten gaan in de andere functies binnen de eigenlijke afdeling. De ondernemingsraad...

Geen aanvullende schadevergoeding na reorganisatie

Bij een grote verzekeraar wordt de ondernemingsraad advies gevraagd op een voorgenomen reorganisatie. In het kader van de reorganisatie komen functies te vervallen, worden functies gewijzigd en ontstaan nieuwe functies. De ondernemingsraad heeft positief geadviseerd onder de voorwaarden dat (1) het sociaal...

Schending van de zorgplicht in het medezeggenschapstraject door bestuurder

Ondanks een negatief advies van de ondernemingsraad besluit de directie om een groot deel van het personeelsbestand te ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen. De ondernemingsraad stelt beroep in bij de Ondernemingskamer. De Ondernemingskamer oordeelt dat de bestuurder een onredelijk korte adviestermijn...

Het ontbreken van een (financiële) vertrekregeling maakt reorganisatiebesluit niet onredelijk

Een automatiseringsconcern is voornemens om één van haar bedrijfsonderdelen te reorganiseren. In dit kader voert zij een adviesprocedure met de ondernemingsraad. De or brengt negatief advies uit, omdat hij – onder meer – meent dat het concern onvoldoende inzicht geeft in de sociale maatregelen voor de...

Plaatsingsprocedure voldoende zorgvuldig

In het kader van een reorganisatie bij een zorginstelling zal de managementstructuur worden aangepast. Het aantal leidinggevenden wordt flink teruggebracht. Voor de benoeming van de in dat verband opengestelde functie van teammanager kunnen aangewezen werknemers deelnemen aan de plaatsingsprocedure....

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3