THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Besluit GOR om instemming te onthouden wordt onredelijk beoordeeld

Een werkgever heeft aan de gemeenschappelijke ondernemingsraad (GOR) instemming verzocht over twee besluiten die het beoordelingssysteem wijzigen. De GOR besluit zijn instemming te onthouden. De werkgever heeft vervolgens de kantonrechter verzocht vervangende toestemming te verlenen. De kantonrechter...

Zetelverdeling GOR niet in strijd met goede toepassing van WOR

Als een achttal ondernemers een groepsondernemingsraad (GOR) instelt, is één van de betrokken ondernemingsraden het niet eens met de beoogde zetelverdeling. Deze ondernemingsraad meent dat hij recht heeft op meer zetels, gelet op het aantal werknemers in zijn onderneming. De kantonrechter oordeelt echter...

Afschaffen stoelmassage: weigering instemming door GOR onredelijk

De ondernemer vraagt de groepsondernemingsraad om instemming over het voornemen om niet langer stoelmassage aan te bieden aan haar medewerkers. De groepsondernemingsraad stemt niet in. De ondernemer verzoekt de kantonrechter om toestemming om het besluit te mogen nemen. De kantonrechter oordeelt op 28...

De gemeenschappelijke ondernemingsraad (GEOR)

De gemeenschappelijke ondernemingsraad (GEOR) is geschikt voor twee op elkaar lijkende situaties. De eerste situatie is dat een ondernemer twee of meer ondernemingen in stand houdt, die wat betreft de uitgevoerde werkzaamheden sterk met elkaar samenhangen. De tweede situatie is dat meerdere ondernemingen...

De groepsondernemingsraad (GOR)

De groepsondernemingsraad (GOR) kan geschikt zijn voor de situatie waarin een ondernemer meerdere ondernemingen in stand houdt, waarvan een aantal gemeenschappelijke kenmerken vertonen. Of, liever gezegd, als voor een aantal van de ondernemingen beleid wordt gemaakt dat uitsluitend voor die groep ondernemingen...

Toelichting artikel 34 WOR

De centrale ondernemingsraad kan op drie wijzen worden samengesteld. De hoofdregel is dat de leden van de centrale ondernemingsraad worden gekozen door en uit de leden van de ondernemingsraden waarvoor de centrale ondernemingsraad is ingesteld. Indien er een of meer groepsondernemingsraden zijn ingesteld,...

Toelichting artikel 33 WOR

De wet maakt het mogelijk dat een groeps- of centrale ondernemingsraad wordt ingesteld in het geval de ondernemer of de in een groep verbonden ondernemers twee of meer ondernemingsraden heeft (tezamen hebben) ingesteld.

Toelichting artikel 35 WOR

Ten aanzien van de centrale en groepsondernemingsraad is een aantal artikelen `van overeenkomstige toepassing' verklaard. Het betreft hier:

Belanghebbende in de zin van artikel 36 WOR?

Een werknemer was lid van de ondernemingsraad van een onderneming. De onderneming (B. B.V.) heeft zijn bedrijfsactiviteiten per 1 februari 2016 feitelijk beëindigd, maar betaalt de werknemer wel zijn salaris door. De onderneming maakt deel uit van een groep ondernemingen (B. c.s.). De werknemer verzoekt...