THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
De gemeenschappelijke ondernemingsraad (GEOR)

De gemeenschappelijke ondernemingsraad (GEOR) is geschikt voor twee op elkaar lijkende situaties. De eerste situatie is dat een ondernemer twee of meer ondernemingen in stand houdt, die wat betreft de uitgevoerde werkzaamheden sterk met elkaar samenhangen. De tweede situatie is dat meerdere ondernemingen...

Toelichting artikel 33 WOR

De wet maakt het mogelijk dat een groeps- of centrale ondernemingsraad wordt ingesteld in het geval de ondernemer of de in een groep verbonden ondernemers twee of meer ondernemingsraden heeft (tezamen hebben) ingesteld.

Instelling gemeenschappelijke ondernemingsraad het meest bevorderlijk voor de juiste toepassing van de WOR

Een drietal ondernemingsraden, alsmede één personeelsvertegenwoordiging van de Nederlandse tak van een internationale onderneming die zich bezighoudt met de vervaardiging van en de handel in hulpmiddelen gebruikt bij de winning van olie en gas, heeft zich aanvankelijk tot de Bedrijfscommissie Markt I...

Ondernemers moeten gemeenschappelijke OR instellen

De personeelsvertegenwoordiging van een organisatie wil dat er een gemeenschappelijke ondernemingsraad wordt ingesteld in plaats van per onderdeel een afzonderlijke personeelsvertegenwoordiging. De ondernemer ziet daar echter niets in maar is wel bereid een vrijwillige ondernemingsraad in te stellen....

Tussentijdse verkiezingen toch gerechtvaardigd

De zittingstermijn van een gemeenschappelijke ondernemingsraad (GOR) loopt tot 2005. In 2003 stappen er zes ondernemingsraadsleden op. De GOR wil vervolgens tussentijdse verkiezingen houden, maar de vakbond is daar tegen. De Bedrijfscommissie voor Vervoer en Logistiek wordt ingeschakeld. Zij oordeelt...