THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Geheimhouding, vertrouwelijke informatie en openbare informatie

De ondernemer kan de ondernemingsraad geheimhouding opleggen (artikel 20 van de Wet op de ondernemingsraden). De ondernemingsraad kan overigens ook, al komt dat aanzienlijk minder vaak voor, zichzelf geheimhouding opleggen, evenals een commissie. Degene die de geheimhouding oplegt, dit is in de meeste...

Geheimhouding voor de ondernemingsraad

Als lid van de ondernemingsraad krijg je soms te maken met geheimhouding die de bestuurder oplegt. Wat moet je dan doen?

Onderzoek van e-mailboxen ondernemingsraadsleden niet toegestaan

Naar aanleiding van de verspreiding in het openbaar van geheime conceptnotulen van een vergadering van de gemeente, wordt door de gemeente een onderzoek ingesteld. Het doel van het onderzoek is te achterhalen waar het ‘lek’ vandaan komt. Daarvoor worden, in strijd met eerdere afspraken en zonder kennisgeving,...

Onderzoek van e-mailboxen ondernemingsraadsleden niet toegestaan

Naar aanleiding van de verspreiding in het openbaar van geheime conceptnotulen van een vergadering van de gemeente, wordt door de gemeente een onderzoek ingesteld. Het doel van het onderzoek is te achterhalen waar het ‘lek’ vandaan komt. Daarvoor worden, in strijd met eerdere afspraken en zonder kennisgeving,...

Toelichting artikel 20 WOR

Artikel 20 van de WOR bevat een uitputtende regeling van de geheimhoudingsplicht. Tussen de ondernemer en de ondernemingsraad behoeven daarover derhalve geen nadere afspraken te worden gemaakt. Wel kan de ondernemingsraad in zijn reglement een nadere regeling opnemen voor de door hem aan één van zijn...

OR-lid tijdelijk uitgesloten wegens schending geheimhoudingsplicht

Een werkneemster is lid van de ondernemingsraad van een werkgever. Haar zittingsperiode zou nog tot juni 2018 duren. Tijdens een overlegvergadering in januari 2015 wordt de ondernemingsraad op de hoogte gesteld van een voorgenomen reorganisatie en wordt de ondernemingsraadsleden een geheimhoudingsplicht...

Waarschuwingsbrief aan ondernemingsraadsleden in verband met handelen in strijd met goed werknemerschap

In verband met aangekondigde publieke bezuinigingsmaatregelen start een kunstencentrum een WOR-adviestraject inzake bedrijfsbeëindiging en collectief ontslag. De ondernemingsraad van het kunstencentrum adviseert negatief. De ondernemingsraadleden sturen nog dezelfde dag, zonder medeweten van het kunstencentrum,...

Het actieve en passieve recht op informatie en geheimhouding

Het recht op informatie is cruciaal voor een ondernemingsraad. Het nemen van juiste beslissingen bij het uitbrengen van een advies of het verlenen van instemming, is afhankelijk van het beschikken over accurate informatie. Het recht op informatie kent, evenals het recht op overleg, drie bronnen. Dat...