THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Sluiting van het bedrijf

Faillissementen en bedrijfssluitingen zijn aan de orde van de dag. Vooral tijdens de kredietcrisis die startte in 2008 en de coronacrisis van 2020 krijgen bedrijven en instelling het moeilijk en dreigen te moeten sluiten. Wat is het verschil tussen een faillissement en een bedrijfssluiting? Het verschil...

Wat is de rol van de PVT bij een faillissement?

Er is een faillissement in aantocht. Welke rol heeft de personeelsvertegenwoordiging in dit proces, en mogen zij ook overleg hebben met de curator?

Op verzoek van pvt door OK getroffen maatregelen uiteindelijk weer ingetrokken

Bij een vastgoedonderneming is in 2008 op verzoek van de personeelsvertegenwoordiging om een onderzoek verzocht. De Ondernemingskamer heeft dat verzoek gehonoreerd en ook een aantal voorlopige maatregelen getroffen. Nadat het onderzoek is verricht, komt de Ondernemingskamer op 12 januari 2010 tot (deels)...

Moederbedrijf moet betalen voor sociaal plan dochter

Werknemers krijgen na een faillissement geen sociaal plan uitbetaald. Het gerechtshof Leeuwarden oordeelt op 6 december 2011 dat de moedermaatschappij in ieder geval voor een deel van de werknemers deze kosten moet betalen. De moeder heeft in aanzienlijke mate de gang van zaken bij de dochter bepaal...

Geen nieuwe feiten en omstandigheden

Tussen een ondernemingsraad en een ondernemer is overeengekomen dat de onderneming vooralsnog niet zal worden gesloten, maar dat gezocht zal worden naar een koper. De ondernemingsraad verwijt de ondernemer dat deze zich onvoldoende inspant, en dat er daarom sprake is van nieuwe feiten omstandigheden...

Onmiddellijke voorzieningen bij vennootschap in geldnood

De bestuurder van een vennootschap heeft gelden overgeheveld naar aan een andere vennootschap, als gevolg waarvan de continuïteit van de onderneming van die vennootschap wordt bedreigd. De Ondernemingskamer schorst op 15 mei 2001 deze bestuurder en benoemt in zijn plaats drie anderen, alsmede een commissaris...

Welke rechten hebben de werknemers na faillissement en doorstart?

Als er na een faillissement contracten worden aangeboden voor een doorstart, wat voor een soort contracten mogen dat dan zijn. Welke rechten kunnen werknemers meenemen naar de nieuwe situatie?

Noodzaak bedrijfssluiting (nog) niet gebleken

Twee ondernemingen in de vleesverwerkingsindustrie zijn dermate in slechte financiële omstandigheden geraakt dat besloten is de activiteiten van beide ondernemingen te staken. Hoewel de gemeenschappelijke ondernemingsraad met betrekking tot de voorgenomen bedrijfssluitingen een negatief advies heeft...

WOR in beginsel ook tijdens faillissement van toepassing

Binnen een drogisterijconcern is een ondernemingsraad ingesteld voor de Retailgroep en Retail SSC. Nadat in de loop van 2015 gesprekken over een overname van (delen van) de activiteiten niet tot resultaat hebben geleid, heeft de rechtbank Amsterdam aan de beide onderdelen surséance van betaling verleend....

Besluit tot sluiting niet kennelijk onredelijk

Een ondernemer heeft in april 2006 advies gevraagd over de voorgenomen beëindiging van de bedrijfsactiviteiten wegens oplopende verliezen. Een groot deel van de bedrijfsactiviteiten zal worden voortgezet in lage-lonen landen. De or adviseerde het oorspronkelijk, in januari 2006 gepresenteerde strategisch...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2