THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Rechter wijst vermindering van arbeidsduur ondernemingsraadslid toe

Een werkneemster heeft een arbeidsovereenkomst voor 24 uur per week. Zij verricht zestien uur werkzaamheden voor de ondernemingsraad en is de overige acht uur werkzaam als klantadviseur. De werkneemster doet een verzoek tot aanpassing van haar arbeidsduur op grond van de Wet flexibel werken. De werkgever...

Ondernemingsraadswerk is ook werk

Bij een centrum waar dans- en muziekopleidingen gegeven worden, werken bijna uitsluitend deeltijders. De ondernemingsraad vindt dat de bestaande vergoedingsregeling voor ondernemingsraadsleden niet in verhouding staat tot de werkelijke tijdsbesteding en vraagt de Bedrijfscommissie om bemiddeling en advies....