THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Instemming COR met wijziging arbeidsvoorwaarden niet doorslaggevend

Na een reorganisatie schaft een werkgever de commissiebeloning van enkele werknemers af. De werknemers verzetten zich, en krijgen in eerste instantie gelijk van de kantonrechter. In hoger beroep blijft het oordeel van de kantonrechter overeind, zo beslist het Hof Arnhem Leeuwarden op 24 maart 2020.

Samenstelling en bevoegdheden COR

De centrale ondernemingsraad (COR) wordt gekozen uit en door leden van de onderliggende ondernemingsraden. Hoe de samenstelling precies is kan de COR zelf in zijn reglement bepalen.

Instemmingsrecht wijziging beloningssysteem?

De medewerkers bij een gemeente hebben recht op een toeslag ingeval van werken onder bezwarende omstandigheden. De gemeente besluit deze regeling te harmoniseren. Volgens de centrale ondernemingsraad is dit besluit instemmingsplichtig. De kantonrechter overweegt op 28 mei 2013 dat er geen sprake is van...

Instemmingsrecht bij het afschaffen van salarisindexatie (wijziging beloningssysteem)?

Een afvaldienstverlener besluit in 2013 de salarissen van “boven-cao” medewerkers niet te indexeren. Volgens de Centrale Ondernemingsraad (cor) van het bedrijf is dit besluit instemmingsplichtig. De onderneming heeft echter geen instemming gevraagd. De cor stelt zich op het standpunt dat het besluit...

Centrale ondernemingsraad bevecht jubileumuitkeringen

Een grote IT-onderneming kent een arbeidsvoorwaardengids waarin onder meer een jubileumregeling is opgenomen. De arbeidsvoorwaarden in de arbeidsvoorwaardengids zijn overeengekomen met de centrale ondernemingsraad (COR). De partijen zijn overeengekomen dat tussentijdse wijzigingen mogelijk zijn als de...

De centrale ondernemingsraad

De centrale ondernemingsraad (COR) kan geschikt zijn voor de situatie waarin een ondernemer meerdere ondernemingen in stand houdt, waarvan in minimaal twee ondernemingen een ondernemingsraad is ingesteld. De WOR (artikel 33 lid 1) stelt dat de ondernemer daartoe kan besluiten als dat “bevorderlijk is...

Medezeggenschapstructuur na overname

Een groot postbedrijf is in 2011 gesplitst. In 2016 is het onderdeel dat zich toelegt op het pakketvervoer overgenomen door een Amerikaanse concurrent. In het kader van de integratie na de overname is de Centrale Ondernemingsraad (COR) advies gevraagd over de voorgenomen managing director structuur voor...

Instelling en zetelverdeling centrale ondernemingsraad

Een gemeente kent zes ondernemingsraden en wil een centrale ondernemingsraad (COR) instellen. In de COR krijgt iedere ondernemingsraad één zetel. Dit terwijl een van de betrokken ondernemingen meer personeelsleden kent dan de andere vijf ondernemingen samen. Het Gerechtshof Den Bosch oordeelt op 16 juli...

Hoge Raad: geen recht op vertegenwoordiging joint venture in de COR

Tussen de COR en TNT is in 2000 de afspraak gemaakt dat meerderheidsdeelnemingen van TNT opgenomen worden in de medezeggenschapstructuur van de COR. TNT houdt 51 procent van de aandelen in Cendris BSC. De overige 49 procent van de aandelen worden gehouden door Essent Retail Bedrijven BV. Op grond van...

Verdeelde bevoegdheden tussen de COR en de OR

Met instemming van de lokale ondernemingsraden van twee onderscheidenlijke bedrijfsvestigingen gaat de ondernemer over tot instelling van een COR. Eén dag na de instelling volgt de ondernemer met een adviesaanvraag aan de Centrale Ondernemingsraad over de sluiting van één vestiging en overheveling van...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3