THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
SER-Commissie Bevordering Medezeggenschap

Op 1 juni 2012 is een nieuwe SER-Commissie Bevordering Medezeggenschap van start gegaan. Met de instelling van deze commissie onderstrepen sociale partners hun betrokkenheid bij de medezeggenschap.

Toelichting artikel 46a WOR

Met het gewijzigde artikel 46a heeft de Sociaal Economische Raad (SER) een nieuwe taak gekregen: het bevorderen van de medezeggenschap.

Toelichting artikel 27 lid 1e

Tot het aanstellingsbeleid behoren de bestaande sollicitatieprocedure, het beleid de voorkeur te geven aan interne sollicitanten, de uitvoering van de in vele cao's neergelegde verplichting vooral jongeren, allochtonen of andere tot achterstandsgroepen behorende werknemers in dienst te nemen, enzovoort....