THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Toelichting artikel 29

In alle gevallen waarin de ondernemer ten behoeve van de in de onderneming werkzame personen een instelling opricht, geldt het bepaalde in artikel 29. Derhalve ook voor een stichting waarin als gevolg van een reorganisatie boventallig geworden werknemers worden gedetacheerd en die het overeengekomen...

De bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake arbeidsomstandigheden

De leden van de ondernemingsraad hebben op grond van de Arbowet twee bevoegdheden als het gaat om de relatie met de Inspecteur SZW, of andere diensten aan wie deze taak is opgedragen, bijvoorbeeld de Inspectie voor Verkeer en Waterstaat.