THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Ondernemingskamer stelt wanbeleid vast

Een centrale cliëntenraad (CCR) van een zorginstelling voor verstandelijk gehandicaptenzorg heeft de Ondernemingskamer verzocht wanbeleid vast te stellen en een aantal definitieve voorzieningen op te leggen aan bestuurders, een commissaris te ontslaan en besluiten van het bestuur, en van de Raad van...

Wel of geen topfunctionaris? Ondernemingsraad en topinkomens

Een semi-publieke instelling moet reorganiseren. Vervolgens is het de vraag of een directeur moet worden beschouwd als topfunctionaris (met gevolgen voor de maximale ontslagvergoeding). De rechtbank Midden-Nederland oordeelt op 23 september 2016 dat deze vraag deels positief en deels negatief moet worden...

Directeur vertrekt na commotie met ontslagregeling

Een zorgstichting wil zijn directeur ontslaan, nadat commotie is ontstaan over een aan hem toegekende arbeidsvoorwaardenregeling in de vorm van onder meer een renteloze lening. De Kantonrechter Almelo, na kennis genomen te hebben genomen van verwijten over en weer, ontbindt op 15 januari 2010 de arbeidsovereenkomst...

Perikelen rond Ajax: de positie van de or

Johan Cruijff won een kort geding tegen Ajax en zijn medecommissarissen over de benoeming van nieuwe directieleden. Het Amsterdamse gerechtshof oordeelde op 7 februari 2012 in hoger beroep opnieuw in het voordeel van Cruijff. Volgens het Hof is hij onvoldoende in de gelegenheid gesteld invloed uit te...

Bestuurslid pensioenfonds op staande voet ontslagen

Een vakbondslid en tevens lid van het bestuur van het Stichting Shell pensioenfonds wordt op staande voet ontslagen omdat hij als bestuurslid vertrouwelijke informatie heeft gedeeld met vertegenwoordigers van de vakbond FNV. Ook wordt de werknemer verweten een ontoelaatbaar conflict of belang te hebben...

Ondernemingsraad wint enquêteprocedure tegen Eneco

Bij Eneco speelden en spelen grote conflicten tussen de aandeelhouders, het bestuur, en de Raad van Commissarissen, en inmiddels ook de ondernemingsraad. De Raad van Commissarissen ontslaat de bestuurder. Dat wordt niet geaccepteerd door de ondernemingsraad, die een enquêteprocedure start. Een van de...

Ontslag van bestuurder blijft in stand

De bestuurder van een hotelvestiging wordt ontslagen, na onder meer een positief advies van de ondernemingsraad. Het ontslag wordt door betrokkene op verschillende gronden aangevochten, maar de rechtbank Limburg oordeelt op 2 december 2015 dat er voldoende ontslaggronden zijn aangevoerd. Het positieve...

Ontslagen bestuurder beroept zich tevergeefs op de WOR

Een bestuurder van een BV wordt ontslagen. Hij vecht dit ontslag aan en beroept zich onder meer op het passeren van de ondernemingsraad (OR), die immers adviesrecht heeft bij benoeming en ontslag van bestuurders. De Rechtbank Arnhem overweegt op 20 juli 2005 - anders dan in eerdere rechtspraak - dat...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5