THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Invloed op het besluit

Het recht op instemming betekent: de mogelijkheid om wel of niet akkoord gaan met het besluit van de bestuurder. Dat is mooi, maar het kan nog mooier: de bestuurder tot een ander besluit brengen.

Laat je niet opjagen in de besluitvorming

We leven in een maatschappij waar alles snel moet gaan. Ook in de ondernemingsraad hebben we te maken met krappe deadlines en rigide tijdsverwachtingen van de bestuurder en van de achterban. Zorg ondanks de tijdsdruk dat de ondernemingsraad uitstraalt dat het alles onder controle heeft en in alle kalmte...

Van dialoog tot besluit

Anders dan een debat heeft een dialoog in processen van besluitvorming niet de onderlinge verschillen als insteek. Daarin gaat het juist om het overbruggen van verschillen en uitkomen op een hoger, gezamenlijk niveau. Dat maakt de dialoogvorm ook voor ondernemingsraden uiterst bruikbaar. In dit artikel...

Perikelen rond Ajax: de positie van de or

Johan Cruijff won een kort geding tegen Ajax en zijn medecommissarissen over de benoeming van nieuwe directieleden. Het Amsterdamse gerechtshof oordeelde op 7 februari 2012 in hoger beroep opnieuw in het voordeel van Cruijff. Volgens het Hof is hij onvoldoende in de gelegenheid gesteld invloed uit te...

Werktijdenregeling nietig

Een ondernemer publiceert een nieuw rooster zonder instemming van de ondernemingsraad. De kantonrechter oordeelt dat er sprake is van een nietig besluit, ook al is er geen formeel besluit. Het besluit hoeft niet te worden ingetrokken. Het tegenverzoek van de ondernemer om vervangende toestemming wordt...

Het adviesrecht en opgeknipte besluitvorming

Na een negatief advies van de ondernemingsraad besluit de provincie om het onderdeel groenservice op te knippen. Het ene deel van de taken wordt overgeheveld naar andere onderdelen van de provincie. Het andere deel wordt ondergebracht in een afzonderlijke, later te verzelfstandigen organisatie. Kan de...

Besluit kennelijk onredelijk, maar geen voorzieningen

De ondernemingsraad van Martinair verzet zich tegen reorganisatieplannen, die moederbedrijf KLM initieert. De Ondernemingskamer wijst op 4 augustus 2015 de meeste bezwaren af, maar het besluit is toch kennelijk onredelijk vanwege tekortkomingen in de motivering op het punt van de personele gevolgen....

Gevolgen besluit onvoldoende uitgewerkt

De ondernemer besluit tot reorganisatie. De ondernemingsraad maakt bezwaar, onder meer omdat de gevolgen van het besluit (nog) niet zijn uitgewerkt. Ook is onvoldoende informatie verstrekt. De bezwaren van de ondernemingsraad worden door de Ondernemingskamer in zijn beslissing van 19 juli 2010 merendeels...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2