THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Niet-ontvankelijk beroep bij de Ondernemingskamer

Een ondernemer besluit op 12 maart 2013, ondanks een negatief advies van de ondernemingsraad, tot stopzetting van een deel van de bedrijfsactiviteiten. Dit gaat gepaard met het ontslag van een aantal medewerkers. Eind mei 2013 herhaalt de bestuurder dat hij zal overgaan tot opzegging van de arbeidsovereenkomsten...

In beroep bij de Ondernemingskamer

In de Wet op de ondernemingsraden staan twee gronden voor de ondernemingsraad om in beroep bij de Ondernemingskamer te gaan tegen een besluit van de ondernemer. De eerste grond is dat de bestuurder een besluit heeft genomen dat afwijkt van het advies dat de ondernemingsraad heeft gegeven. De tweede grond...