THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Wat kan de ondernemingsraad doen als er een ontslag dreigt van een van onze bestuurders?

Heeft de ondernemingsraad adviesrecht, en moet de Raad dan eerst volledig op de hoogte gebracht worden voordat het ontslag plaats kan vinden?

Welke informatie is voor ons zinvol om tot een advies te komen over de herbenoeming van de directeur/bestuurder?

De ondernemingsraad moet advies geven over de herbenoeming van de directeur/bestuurder. De adviesaanvraag van de Raad van Commissarissen (RvC) is inmiddels binnen.

Als een bestuurder wordt herbenoemd, moet de ondernemingsraad dan de benodigde informatie krijgen over de herbenoeming?

Er moet advies worden gegeven over de herbenoeming van de directeur/bestuurder. De adviesaanvraag van de Raad van Commissarissen (RvC) is inmiddels binnen. Welke informatie is voor de ondernemingsraad zinvol om tot een advies te komen?