THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Benoeming bestuurders moet ongedaan worden gemaakt

Een ondernemer heeft onvoldoende gemotiveerd waarom, na de fusie van stichtingen, beide bestuurders van die stichtingen in de nieuwe organisatie permanent aangesteld moeten blijven. Het besluit tot benoeming van de bestuurders moet worden ingetrokken, en de gevolgen moeten ongedaan worden gemaakt. Voor...

Geen besluit wijziging profielschets leden RvC: benoeming niet teruggedraaid

Het feit dat in het verleden enkele personen vanuit het concern zelf zijn benoemd in de Raad van Commissarissen (RvC) en de omstandigheid dat een voorgedragen kandidaat van buiten het concern is afgewezen, is niet voldoende om aan te nemen dat er sprake is van een besluit tot wijziging van de profielschets...