THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Over de uitsluiting van een ondernemingsraadslid

Ondernemingsraadsleden hebben veel vrijheid om hun lidmaatschap van de ondernemingsraad in te vullen. Voor uitsluiting van een lid van zijn werkzaamheden voor de ondernemingsraad is vereist dat het ondernemingsraadslid ernstig en herhaaldelijk de werkzaamheden belemmert, aldus de Hoge Raad. Een waarschuwing...

Geen ontslag voor ondernemingsraadslid

Een verzekeraar is niet tevreden over het functioneren van een medewerker. De medewerker is tevens ondernemingsraadslid en zou daarvoor teveel tijd nemen. Als een verbetertraject niet tot verbetering leidt en een aangeboden vaststellingsovereenkomst niet wordt geaccepteerd, verzoekt de verzekeraar de...

Intrekking toelage vanwege fulltime werkzaamheden voor de ondernemingsraad

Een ambtenaar ontvangt voor zijn werkzaamheden een toelage voor werken onder bezwarende omstandigheden. Deze toelage mag volgens de Centrale Raad van Beroep (CRvB) worden beëindigd en verrekend, omdat de ambtenaar fulltime werkzaamheden voor de ondernemingsraad verricht.

Opzegverbod lid personeelsvertegenwoordiging

Met toestemming van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) zegt de werkgever de arbeidsovereenkomst van de voorzitter van de personeelsvertegenwoordiging op. De werknemer doet een beroep op de vernietigbaarheid van deze opzegging wegens het bestaan van een opzegverbod. Hij vordert bij...

Ontslagbescherming voor or-leden

Voor ondernemingsraadsleden geldt een ontslagverbod. Ze mogen dus niet benadeeld worden door het werk voor de ondernemingsraad. https://platform.vixyvideo.com/index.php/extwidget/preview/partner_id/400/uiconf_id/23452436/entry_id/0_g71vj8dt/embed/iframe?

Geen opzegverbod bij ontbinding arbeidsovereenkomst OR-voorzitter

De arbeidsovereenkomst van een werknemer, tevens de voorzitter van de ondernemingsraad, wordt op de g-grond ontbonden (verstoorde arbeidsverhouding) en blijft ook in hoger beroep in stand. Het Gerechtshof is het met de kantonrechter eens dat hier geen sprake is van een opzegverbod. Het aanspreken van...

Werkgever houdt zich niet aan sociaal plan

Een werkgever verzoekt de kantonrechter te ’s-Hertogenbosch ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een werknemer wegens een bedrijfseconomische noodzaak. De ondernemingsraad heeft met de reorganisatie ingestemd en in overleg met de vakbonden is een sociaal plan opgesteld. De werknemer lijdt aan een...

Ontbinding arbeidsovereenkomst houdt geen verband met OR-lidmaatschap

Een zorginstelling dient een verzoek in bij de kantonrechter tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst van één van haar diëtisten die tevens ondernemingsraadslid is. In verband met de voorgenomen reorganisatie is namelijk de arbeidsplaats van een aantal diëtisten komen te vervallen. De werkneemster beroept...

Toelichting artikel 21 WOR

De wet wil de werknemers, die betrokken zijn bij het werk van ondernemingsraad beschermen tegen benadeling en ontslag door de werkgever. Benadeling is geregeld in de Wet op de ondernemingsraden, het ontslag van werknemers betrokken bij het ondernemingsraadswerk in boek 7 titel 10 van het Burgerlijk ...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2