THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Geen vervangende toestemming nieuw incentive systeem

Een bekend spijkerbroekenmerk krijgt vanuit het hoofdkantoor de opdracht een zogenoemd wereldwijd “incentive” systeem te implementeren en dus ook in Nederland. Na de mededeling van het besluit hiertoe, heeft de ondernemingsraad een beroep gedaan op de nietigheid van het besluit omdat de ondernemer de...

Niet voldaan aan voorwaarde sociaal plan in advies OR

In het kader van een voorgenomen sluiting van een bepaalde afdeling is het de werkgever niet gelukt met de vakbonden een sociaal plan overeen te komen. De ondernemingsraad heeft echter als voorwaarde aan zijn positief advies gesteld dat de bestuurder met de vakbonden een sociaal plan afsluit. De bestuurder...

Bibliotheekwerk mag niet door vrijwilligers overgenomen worden

Een ondernemingsraad heeft negatief geadviseerd over een voorgenomen reorganisatie bij een bibliotheek. De OR vond het plan onvoldoende financieel onderbouwd en voorzag een verlies aan kwaliteit omdat vaste krachten zouden worden vervangen door een fluctuerende groep vrijwilligers. De bestuurder neemt...

OR moet kunnen adviseren over sociale maatregelen

In verband met de nieuwe aanbesteding eindigt het contract voor het centrum dat gezondheidszorg verleend aan asielzoekers. De ondernemingsraad is advies gevraagd over een voorgenomen besluit tot bedrijfsbeëindiging. De ondernemingsraad adviseert negatief, onder meer omdat er nog onvoldoende bekend is...

Verval arbeidsplaats vanwege bedrijfseconomische omstandigheden

Een werkgever heeft de arbeidsovereenkomst met een werkneemster opgezegd met toestemming van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De werkneemster verzoekt daarop de kantonrechter primair om herstel van de arbeidsovereenkomst en subsidiair wedertewerkstelling in een passende functie....

Holland Casino mag besluit tot omzetting in NV uitvoeren

In het kader van de privatisering van Holland Casino heeft het bedrijf zich omgezet in een NV. Het beroep van de ondernemingsraad tegen dat besluit werd door de Ondernemingskamer afgewezen. Daarop eist de ondernemingsraad van Holland Casino in kort geding dat uitvoering van het besluit wordt verboden,...