THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Voorkomen en bestrijden van seksuele intimidatie

Met behulp van het stappenplan inzake seksuele intimidatie moet de ondernemingsraad in staat zijn het beleid tegen seksuele intimidatie te initiëren, controleren en evalueren.

Seksuele intimidatie

Op 1 oktober 1994 werd de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) van kracht waarin werkgevers verplicht werden om seksuele intimidatie op het werk zoveel mogelijk te bestrijden en te voorkomen.

Pak de werkdruk aan!

Al jaren is de werkdruk in Nederland hoog en dat leidt tot een forse uitval. Voor de ondernemingsraad zijn er meerdere manieren om dit lastige onderwerp aan te pakken.

Checklist arbeidsomstandigheden

De arbeidsomstandigheden vormen één van de belangrijkste onderwerpen voor een ondernemingsraad. Gezond en veilig kunnen werken is voor iedere werknemer van belang. Hoe kan de ondernemingsraad hiermee aan de slag gaan?

Integriteit in handen nemen

Integriteit en het bespreken van ongewenst gedrag staan weer stevig op de kaart, dankzij de #MeToo-beweging. Wat kan de medezeggenschap betekenen voor dit thema?

Kun je veiligheid afdwingen?

Hoe kan de ondernemingsraad overleg over welzijn of de aanpak van gezondheid bevorderen? Moet de ondernemer handelen naar (goede) ideeën van de Raad, bijvoorbeeld over verbetering van het gevoel van veiligheid tussen collega’s?

Werkgever betwist ziekte werkneemster maar schakelt geen Arbodienst in

Een werkneemster, in dienst op basis van een tijdelijk (zes maanden) contract, wordt na drie maanden ziek. De werkgever betwist de ziekte maar weigert, ondanks herhaald aandringen van de werkneemster een bedrijfsarts in te schakelen. Partijen communiceren voornamelijk via WhatsApp met elkaar. De werkgever...

Medezeggenschap en arbodienstverlening

Vóór 1 juli 2005 waren bedrijven en instellingen verplicht om een contract af te sluiten met een arbodienst voor het verzuim- en preventiebeleid. Een arbodienst heeft alle gecertificeerde expertise in huis (bedrijfsarts, arbeidshygiënist, arbeids- en organisatiedeskundige en veiligheidskundige). Op grond...

Werkdruk: de aanpak

Werkdruk is de structurele kloof tussen enerzijds de eisen die het werk stelt en anderzijds de tijd en mogelijkheden die beschikbaar zijn om aan die gestelde eisen te voldoen. Daardoor heeft men het gevoel voortdurend onder een tijdsdruk te staan of moet men in een hoog tempo werken. Werkdruk is dus...

Het oprichten van een VGWM-commissie

Dit artikel is bedoeld voor VGWM-commissies die aan het begin van hun werkzaamheden staan en bevat een aantal stappen die de commissie moet zetten om het eigen werk op te zetten, namelijk:

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2