THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
OR verliest kort geding over invoering vierdaagse werkweek

Een werkgever wil voor een deel van zijn chauffeurs een vierdaagse werkweek invoeren. Het overleg met de vakbonden en de ondernemingsraad leidt niet tot volledige overeenstemming. In kort geding eist de ondernemingsraad een verbod op de invoering. De voorzieningenrechter acht het besluit van de ondernemer...

Bank dient arbeidsduur aan te passen

Een werkneemster bij een bank verzoekt haar werkgever de arbeidsduur op grond van de Wet aanpassing arbeidsduur te verminderen van 24 naar 19 uur per week. De werkgever weigert dit onder verwijzing naar een zwaarwegend bedrijfsbelang dat bankmedewerkers verplicht ten minste 24 uur per week te werken....

Rechter wijst vermindering van arbeidsduur ondernemingsraadslid toe

Een werkneemster heeft een arbeidsovereenkomst voor 24 uur per week. Zij verricht zestien uur werkzaamheden voor de ondernemingsraad en is de overige acht uur werkzaam als klantadviseur. De werkneemster doet een verzoek tot aanpassing van haar arbeidsduur op grond van de Wet flexibel werken. De werkgever...

Toelichting artikel 27 lid 1b

Een arbeids- en rusttijdenregeling betreft het reguliere patroon van de begin- en eindtijden en de pauzetijden en niet het aantal uren dat moet worden gewerkt. De implementatie van arbeidstijdverkorting lijkt zozeer op een werktijdenregeling (thans aangeduid als arbeidstijdenregeling) dat ook daarover...