THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Moet de ondernemingsraad al adviseren op conceptplannen?

Om vroegtijdig betrokken te zijn, krijgt de ondernemingsraad al conceptstukken van de bestuurder. De bestuurder verwacht daarop ook het advies van de ondernemingsraad. Kan dat en is dat verstandig?

Maak van bespreken besluiten ‘in voorbereiding’ een vast agendapunt

Ondernemingsraden hebben geregeld de indruk dat ze voor spek en bonen meedoen in adviesprocedures. Welke instrumenten bevat artikel 24 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) om dit te voorkomen?

Strategisch omgaan met het adviesrecht

Bestuurders oefenen nogal eens druk uit bij een adviesaanvraag. Ga daar als ondernemingsraad niet op in, handel strategisch en vergroot de kans op invloed.

Hoe goed kan jouw ondernemingsraad adviseren?

Adviseren. De ondernemingsraad doet het voortdurend, gevraagd en ongevraagd. Maar hoe kun je die adviesfunctie zo goed mogelijk invullen? Leg je bijvoorbeeld de nadruk op de inhoud of zijn er nog andere strategieën?

Advies geven dat de kern van de adviesvraag raakt

Hoe voorkom je dat een advies van de ondernemingsraad de optelsom wordt van toevallige meningen in de ondernemingsraad? En hoe zorgt de Raad ervoor dat de kern van de adviesvraag doeltreffend wordt beantwoord?

Creatief adviseren

Gebruik van creatieve technieken kan het adviesproces sterk verlevendigen, spannender en leuker maken. Bij creativiteit hoort tenslotte humor. Belangrijker is misschien dat het advies ook inhoudelijk sterker wordt.

Van dialoog tot besluit

Anders dan een debat heeft een dialoog in processen van besluitvorming niet de onderlinge verschillen als insteek. Daarin gaat het juist om het overbruggen van verschillen en uitkomen op een hoger, gezamenlijk niveau. Dat maakt de dialoogvorm ook voor ondernemingsraden uiterst bruikbaar. In dit artikel...

Inspirerend adviseren

De ene zegt in een kort briefje over een adviesaanvraag: “ik zou het gewoon zo doen”, met eventueel een kleine kanttekening. Maar is dat niet te gemakkelijk? Een inhoudelijk gefundeerd stuk van meerdere kantjes vol met inspiratie, daar moet de bestuurder warm van worden: hoe schrijf je een inspirerend...

Adviesaanvraag via sociale media

Het is voor de ondernemingsraad de kunst om medewerkers in beweging te krijgen door bijvoorbeeld minder informatie te “zenden” via traditionele middelen. Hoe kan bijvoorbeeld een adviesaanvraag via sociale media worden gedaan?

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3
  • 4