THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Schema vakanties 2020-2022

Regio Noord Meivakantie 25 april tot en met 3 mei 2020 Zomervakantie 4 juli tot en met 16 augustus 2020 Herfstvakantie 10 tot en met 18 oktober 2020 Kerstvakantie 19 december 2020 tot en met 3 januari 2021 Voorjaarsvakantie 20 tot en met 28 februari 2021 Meivakantie 25 april tot en met 3 mei 2021 Zomervakantie...

Kan een werknemer die zonder toestemming op vakantie gaat op staande voet worden ontslagen?

Het is mogelijk een werknemer te ontslaan als hij zonder toestemming op vakantie gaat. In het geval waarin tussen de partijen geen tijdig overleg was gepleegd en de werknemer zijn werkgever had overvallen met de mededeling dat hij de dag daarna op vakantie zou gaan, werd door een rechter beslist dat...

Waarom is houdt de werknemer minder over van zijn vakantiegeld dan van zijn brutoloon?

Het vakantiegeld wordt aangemerkt als een ‘bijzondere beloning’. Het wordt betaald over een ander tijdvak dan het gebruikelijke (maand)loon. Daarom wordt vaak de tabel bijzondere beloningen toegepast.

Op hoeveel vakantiedagen heeft een werknemer recht volgens het Burgerlijk Wetboek?

De werkgever is, op grond van de wet, verplicht de werknemer vakantie te verlenen gedurende minimaal vier keer het aantal overeengekomen arbeidsdagen per week. Dus als een werknemer vijf dagen per week werkt, is het minimum aantal vakantiedagen twintig per jaar.

Instemmingsrecht bij afschaffing van buitengewoon verlof?

De Bedrijfscommissie voor de Overheid (Kamer voor Rijk en Politie) heeft op 22 april 1998 en 3 juni 1998 adviezen uitgebracht over een zestal geschillen die speelden bij (onderdelen van) de Belastingdienst. In al deze zaken wilde de bestuurder een aantal reeds jarenlang bestaande vormen van buitengewoon...

Ruzie tussen OR en bestuurder over collectieve vakantiedagen

Een werkgever en de ondernemingsraad hebben een geschil over het aanwijzen van collectieve vakantiedagen tijdens de kerststop. Was de afspraak met de ondernemingsraad een zogenoemde ondernemingsovereenkomst of niet? Het Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch oordeelt op 24 augustus 2017 dat voor 2017 het aanwijzen...

Kan een ondernemingsraadslid op langdurig onbetaald verlof?

Eén van de ondernemingsraadsleden neemt binnenkort zes maanden onbetaald verlof op. Daarna wil hij zijn lidmaatschap van de ondernemingsraad weer oppakken. Kan dat op deze manier?

Mag een werkgever mensen bij een collectief verlof toch te werk stellen?

Onze ondernemingsraad heeft ingestemd met collectief verlof in een bepaalde periode. Nu wil de werkgever toch mensen min of meer verplicht laten werken. Dit lijkt in strijd met de eerder gegeven instemming, tenzij de werknemer volledig vrij is om al dan niet in te gaan op zo’n verzoek. Klopt dat?

Verlofregelingen

Verlof is het recht om niet te hoeven werken op tijden waar dat normaal gesproken wel had gemoeten. Een verlofregeling is een voor werknemers of voor groepen werknemers collectief vastgelegde afspraak, die inhoudt dat zij bij vooraf vastgelegde omstandigheden een aantal uren of dagen vrijgesteld worden...

Mag werkgever verlof-stop inlassen?

De werkgever heeft besloten om voor een bepaalde periode komend jaar een stop in te lassen op het nemen van verlof. Kan de werkgever dit zomaar doen?

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2