THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Digitalisering verandert het werken

Nieuwe technologie raakt de inhoud van het werk, en verandert de manier van werken, dus ook de motivatie van medewerkers. Interessant voor ondernemingsraden om daarbij betrokken te zijn.

Wat is een accountantsverklaring?

Dit artikel gaat over het belang van de zogenoemde accountantsverklaring. De accountantsverklaring is gekoppeld aan het jaarverslag. Het belang van het jaarverslag voor de ondernemingsraad spreekt voor zich. Hierin spreekt directie of bestuur zich uit over de gang van zaken en het gevoerde beleid. Maar...

Wat te doen bij organisatieontwikkeling?

Organisaties veranderen, wegens externe of interne redenen. Zorg ervoor dat maatregelen op elkaar afgestemd zijn en dat de ondernemingsraad steeds weet wat te doen.

Checklist strategie

Om als ondernemingsraad vroegtijdig invloed te kunnen uitoefenen op de strategie en de beleidskeuzes van de organisatie, is het nodig dat je een goed doordacht en onderbouwd verhaal hebt wanneer de ondernemingsraad met de bestuurder in gesprek gaat.

Van financieel inzicht naar strategische beïnvloeding

Medezeggenschapswerk richt zich voornamelijk op de achterban en het sociaal beleid. Dat is jammer, want veel beslissingen berusten op cijfers. Natuurlijk zijn medewerkers belangrijk, maar inzicht in financiën is essentieel voor grip en invloed op strategie en organisatie.

De ondernemingsraad als strategisch partner?

De strategische en financiële kennis van de medezeggenschap in Nederland schiet in de ogen van veel bestuurders tekort. Dit bleek uit onderzoek van de Sociaal Economische Raad (SER) in 2016 . Een herkenbaar beeld, maar wat doe je eraan?

Moet de ondernemingsraad al adviseren op conceptplannen?

Om vroegtijdig betrokken te zijn, krijgt de ondernemingsraad al conceptstukken van de bestuurder. De bestuurder verwacht daarop ook het advies van de ondernemingsraad. Kan dat en is dat verstandig?

Wat kan een ondernemingsraad doen als het bedrijf wil fuseren met een ander bedrijf?

Een stichting voor kinderopvang wil per se fuseren met een onderwijsinstelling. De ondernemingsraad begrijpt het belang, maar vind een juridische fusie overbodig en onwenselijk voor het behoud van de pedagogische waarden. Hoe doorbreekt de ondernemingsraad deze patstelling?

Wat moet de ondernemingsraad doen als de productie naar het buitenland verdwijnt?

Er zijn plannen om de productie van het bedrijf naar het buitenland te verplaatsen. Kan dat zo maar?

Haal meer uit het Artikel 24-overleg

In dit artikel wordt artikel 24 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) besproken. Voor veel ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen is niet duidelijk hoe zij handen en voeten kunnen geven aan dit wetsartikel.

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5