THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Videoconferencing

Thuiswerken, televergaderen met de bestuurder, samen werken en ‘Skypen’; contact met de achterban is echt binnen handbereik! Videoconferencing: Wat kun je er mee?

Sociale media en privacy

Russische bendes stelen 1,2 miljard gebruikersnamen en wachtwoorden. Hulpverleners binnen de jeugdzorg worden bedreigd na filmpjes van boze ouders op internet. Online privacy wordt dus op de proef gesteld. In dit artikel tien vragen en antwoorden over sociale media en privacy.

Digitaal communiceren

Voordat je meteen denkt aan het gebruik van digitale communicatiemiddelen is het verstandig om eerst stil te staan bij het doel. Wat wil je precies communiceren en naar welke doelgroep?

Quick scan social media

Wil je als ondernemingsraad weten of je klaar bent voor de toekomst vul dan de quick scan social media in. Op basis van de uitkomst kun je bepalen waar je staat en welke stappen je kunt zetten. Geef per stelling aan in hoeverre u het hiermee eens bent. Per stelling zijn er drie antwoorden mogelijk. 1...

Sociale media!

Sociale media is een mooi communicatiemiddel om participatie van medewerkers te vergroten en kunnen een bijdrage geven aan vernieuwing van medezeggenschap. Toekomstvoorspellers denken dat we nog maar aan het begin staan van de digitale revolutie. Denkt de ondernemingsraad daar ook zo over?

Adviesaanvraag via sociale media

Het is voor de ondernemingsraad de kunst om medewerkers in beweging te krijgen door bijvoorbeeld minder informatie te “zenden” via traditionele middelen. Hoe kan bijvoorbeeld een adviesaanvraag via sociale media worden gedaan?

De bestuurder wil een paar aanpassingen doen in de bestaande gedragscode voor het gebruik van internet en e-mail. Moet hij daarvoor instemming aan de ondernemingsraad vragen?

Een dergelijke in te voeren regeling zal al snel bepalingen bevatten die verband houden met de privacybescherming van medewerkers.

Hoe maken we de medezeggenschap interessant voor de jongeren in onze organisatie?

Het behalen van concrete resultaten helpt de ondernemingsraad aan een beter imago, ook bij jongeren. Iedereen wil wel bij een succesvolle club horen.

WhatsApp als communicatiemiddel voor de ondernemingsraad

WhatsApp is al jaren ingeburgerd. Toch wordt het, zo het lijkt, maar op beperkte schaal tussen ondernemingsraadleden gebruikt, terwijl dit communicatiemiddel best mogelijkheden biedt. In dit artikel wordt een voorbeeld gegeven waar WhatsApp gebruikt wordt om OR-thema’s te bespreken.

Leren met Linkedin

LinkedIn is een social media platform dat gericht is op de zakelijke wereld. Het is een bron van informatie voor ieder OR-lid. Groepen binnen LinkedIn zijn handig om bepaalde informatie te delen en te discussiëren zonder dat je fysiek aanwezig bent. In de groepen zit de belangrijkste informatiefunctie...

30-09-2019
ONDERWERP Social media
  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2