THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Scholing en tijd voor kennis en kunde

Artikel 17 en artikel 18 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) noemen de faciliteiten die een ondernemingsraad nodig heeft om het werk naar behoren te kunnen vervullen. Maak er gebruik van!

Recht op scholing

Ondernemingsraadsleden hebben het wettelijk recht op scholing. De werkgever is verplicht hen zich minimaal vijf dagen per jaar te laten bijscholen. Maar soms geeft de bestuurder geen toestemming. Wat doe je dan?

E-learning verhoogt de kwaliteit van de ondernemingsraad

E-learning begint ingeburgerd te raken. Maken ondernemingsraden er ook voldoende gebruik van om hun kennis en kunde verder bij te spijkeren? Zeker in Engelstalige landen is e-learning een ingeburgerde manier van leren. Kijk maar eens naar het aanbod op bijvoorbeeld Udemy.com of de e-learnings van universiteiten....

Checklist maatwerkcursus

De leden van de ondernemingsraad hebben scholingsrecht. Als jouw ondernemingsraad een maatwerkcursus wil volgen, dan kun je kiezen uit veel verschillende aanbieders. De kwaliteit en de prijzen kunnen nogal verschillen. Waarmee moet je rekening houden als je een cursus op maat wilt volgen? Deze checklist...

Mag je als lid van de ondernemingsraad de vijf scholingsdagen per jaar ook opvoeren als verlofdagen?

Mag je als lid van de ondernemingsraad de vijf scholingsdagen per jaar ook opvoeren als verlofdagen, waarbij je die dagen gebruikt om jezelf over medezeggenschapsactualiteiten op de hoogte te stellen?

Scholingsplan in vijf stappen

Om ondernemingsraden te stimuleren hun scholingsrecht meer te benutten, heeft de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) onder meer een stappenplan opgesteld dat ondernemingsraden kan helpen bij het ontwikkelen van een concreet scholingsplan. In vijf stappen kan een ondernemingsraad de scholingsbehoefte...

Een geschoolde ondernemingsraad komt verder

Ondernemingsraden die zich laten scholen hebben daar profijt van. Ook bestuurders profiteren daarvan. Maar ondernemingsraden maken slechts gedeeltelijk gebruik van het wettelijk scholingsrecht. De Sociaal Economische Raad (SER) helpt een goed scholingsplan op te stellen.

Scholing ondernemingsraad levert veel op

Zowel ondernemingsraden als bestuurders ervaren scholing als nuttig en effectief. Toch maakt driekwart van de ondernemingsraden slechts deels gebruik van het wettelijk scholingsrecht. De Sociaal Economische Raad (SER) bevordert de scholing van de leden van de ondernemingsraad met tools en certificat...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2