THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Afdwingen plaatsing langdurig ziek ondernemingsraadslid op kandidatenlijst

Een werkneemster is lid van de ondernemingsraad. De ondernemingsraad is op 21 november 2002 in functie getreden en heeft een zittingsduur tot 21 november 2005. De werkneemster is sinds maart 2005 ziek, maar wenst toch op de kandidatenlijst voor de nieuwe verkiezingen geplaatst te worden. De ondernemingsraad...

Geen ambtelijk secretaris?

Ondernemingsraden hoeven niet alles zelf te doen. Zaken als verslaglegging van vergaderingen, adviezen formuleren en bijeenkomsten organiseren, laten veel ondernemingsraden over aan een vakvrouw of –man: de ambtelijk secretaris.

Checklist: het secretariaat van de ondernemingsraad

Een goed secretariaat van de ondernemingsraad is de smeerolie van de medezeggenschap. Hoe pak je dat aan als nieuwe ondernemingsraad?

Plan van aanpak voor beginnende ondernemingsraadsleden

Op een doodgewone werkdag stapt er een collega op je af die de magische woorden spreekt: “Er komen weer verkiezingen voor de ondernemingsraad aan. De ondernemingsraad ... is dat niets voor jou?” Na een korte aarzeling zeg je “Ja, lijkt me leuk!” En voor je het weet sta je op de kandidatenlijst en ben...

Zittingsduur ondernemingsraad

De Wet op de ondernemingsraden bepaalt dat de leden van de ondernemingsraad om de drie jaar tegelijkertijd aftreden. De ondernemingsraad kan echter in zijn reglement afwijken van deze door de wet vastgestelde zittingsduur en kan daarbij kiezen uit vier mogelijkheden om een zittingsduur vast te stellen....

Samenstelling en bevoegdheden COR

De centrale ondernemingsraad (COR) wordt gekozen uit en door leden van de onderliggende ondernemingsraden. Hoe de samenstelling precies is kan de COR zelf in zijn reglement bepalen.

Is de ambtelijk secretaris een verworven faciliteit?

De ondernemingsraad van een woon- en zorgcentrum heeft gedurende een aantal jaren kunnen beschikken over secretariële ondersteuning. Eind 1994 kreeg de ondernemingsraad te horen dat de kosten van het ambtelijk secretariaat in 1995 niet meer door de ondernemer vergoed zouden worden. De ambtelijk secretaris...

De voorzitter van de ondernemingsraad

Als je bent gekozen binnen de ondernemingsraad als voorzitter, dan wordt er best wel veel van je verwacht. Je moet een goede coach zijn, kunnen delegeren en mensen aanspreken op ongewenst vergadergedrag. Ook de bestuurder richt zich eerder op de voorzitter dan de rest van de ondernemingsraad en dat kan...

Toelichting artikel 7 WOR

Zelden bestaat over artikel 7 van de WOR een geschil, maar in een procedure bij de Hoge Raad is door de ondernemer het verweer gevoerd dat de ondernemingsraad niet-ontvankelijk diende te worden verklaard omdat de naam van de voorzitter niet vermeld stond op het inleidende processtuk.

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3